Toro Power Max 1028LE 38645 Snow Blower Operators Manual, 2004 – Norwegian

14
Kontrollere og justere
støtteplatene og skrapen
Kontrollere og justere
trekkdrivskabelen
Kontroller støtteplatene og skrapen for å forsikre deg
om at at spiralbladet ikke kommer i kontakt med asfalt
eller grusvei. Juster støtteplatene og skrapen for å
kompensere for slitasje.
Kontroller og juster trekkdrivskabelen etter de to
første driftstimene, deretter en gang årlig. Hvis
snøfreseren verken går fremover eller bakover, eller
den går når du løsner trekkspaken, juster
trekkdrivsledningen.
1.
Kontroller trykket i dekkene. Les Kontrollere
trykket i dekkene på side 8.
Når trekkspaken er frakoblet, sjekk bolten (A) i slissen
på snøfreserens venstre side over dekket (B). Der
skal det være et mellomrom på 1 til 1,5 mm fra
begynnelsen på slissen til den fremste enden på
bolten.
2.
Løsne de fire
mutrene som holder
begge støtteplatene
til spiralbladets
sider, helt til støtte-
platene lett kan
1
til 1,5 mm
skyves opp og ned.
13
mm
minimum
A
m-6938
3.
bakken.
Støtt sideplatene slik at de er minst 13 mm over
B
VIKTIG: Spiralbladene må holdes over bakken ved
hjelp av støtteplatene.
m-6962
4.
med, et jevnt underlag.
Påse at skrapen sitter 3 mm ovenfor, og parallelt
Hvis den venstre trekkdrivsledningen ikke er ordentlig
justert, utfør de følgende trinnene:
Obs: Hvis underlaget er sprukket, kupert eller ujevnt
må du justere støtteplatene til å heve skrapen. På
grusunderlag, tilpass støtteplatene lengre ned for å
forhindre at snøfreseren plukker opp steiner.
1.
låsemutteren (A).
Løsne
2.   Løsne eller
stram til
spennmutteren (B)
for å justere bolten
inntil det er
passende avstand
til den fremre
enden av slissen.
5.
Flytt støtteplatene ned inntil de er jevnt med
bakken.
B
6.
Trekk til mutrene som fester begge støtteplatene
A
til spiralbladets sider.
Obs: For raskt å kunne justere støtteplatene om de
skulle løsne, støtt skrapen 3 mm over bakken, og
juster deretter støtteplatene ned til bakken.
3.   Stram
m-6966
låsemutteren.
Obs: Hvis støtteplatene blir svært slitt, kan du snu
dem rundt og ha den ubrukte siden mot bakken.
3329-810
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38645
Model Year2004
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number240000001 - 240999999
Product NameToro Power Max 1028 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath28 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Model #HMSK100-159495Y
Engine Motor Size10 hp
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website