Toro 5 Blade Cutting Unit 03527 03528 Reelmaster 5000 5200 D 5400 D Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Danish

E. Justering af
græskompensationsfjeder
Bemærk:1_ fra sideHvistil  side,klippeenhedensskal knivcylinderenhældningog/ellerændresbundknivenmere end
muligvis slibes igen for at fjerne ujævnt slid.
Bemærk: Hvis  rullerne er parallelle med  knivcylinderen,
før bundknivens hældning ændres,  kan du ændre en rulle
ad gangen  og stadig opretholde paralleliteten.
Græskompensationsfjederen  (fig. 15), der forbinder
bærerrammen med  klippeenheden, styrer, hvor  meget
klippeenheden kan rotere  fremad og bagud.
Græskompensationsfjederen overfører også  vægt fra
forrullen til bagrullen.  Det er med til  at reducere
dannelsen af et  bølgemønster i plænen, også  kaldet
ondulation.
D. Justering af klippehøjden
1.
2.
3.
Drej klippeenheden  lodret, og placer målestangen  hen
over front- og  bagrullen (fig. 14).
Vigtigt
Foretag justeringerne af  fjederen, mens
Løsn låsemøtrikkerne,  som fastgør klippehøjde-
beslagene til hver  ende af klippeenheden (fig.  14).
klippeenheden er monteret  på traktionsenheden og  sænket
ned på værkstedsgulvet.  Se traktionsenhedens
betjeningsvejledning for  at få monteringsanvisninger.
Indstil klippehøjdeskruehovedet  på målestangen til  den
ønskede klippehøjde,  idet målingen foretages fra
stangens overside til  skruehovedets underside.
1.   Stram låsemøtrikken på  fjederstangens bagende, indtil
afstanden (C) mellem  fjederbeslagets bagside og
spændeskivens forside er 32  mm (fig. 15).
4.
Placer stangen over front-  og bagrullen, og juster den
franske skrue, indtil  undersiden af skruehovedet
berører bundknivens æg  (fig. 14).
”B”
Vigtigt
Udfør trin 3 ved  hver ende af bundkniven.
Stram låsemøtrikkerne til  klippehøjden i begge  ender.
Kontroller indstillingen  igen.
”A”
”C”
Bemærk: Samme procedure  bruges, når forreste
klippehøjdesæt,  delnr. 104–8205, er monteret på
klippeenheden.
Figur 15
2.
Stram sekskantmøtrikkerne  på fjederstangens forende,
indtil fjederens sammentrykkede  længde (A) er
159
mm (fig. 15).
Bemærk: Når fjederens  sammentrykkede længde (A)
mindskes, øges vægtoverførslen  fra frontrullen til
bagrullen, og
bærerramme-/klippeenhedsrotationsvinklen  (B)
mindskes.
2
1
Bemærk: Når afstanden  (C) mellem fjederbeslaget og
spændeskiven øges, mindskes  klippeenhedens afstand
til jorden, og
bærerramme-/klippeenhedsrotationsvinklen  (B) øges.
Figur 14
1.
Låsemøtrik
2.   Målestang
12
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, , , , , ,
Model Number03527, 03528
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 16 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageDansk
Serial Number250000001-250999999
Product NameToro 5-Blade Cutting Unit, Reelmaster 5200-D and 5400-D
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeAttachment
Product SeriesToro Reelmaster Accessories
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website