Toro 5 Blade Cutting Unit 03527 03528 Reelmaster 5000 5200 D 5400 D Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Danish

Baglapning af klippeenhederne
6.
7.
Hvis klippeenhederne skal  baglappes, skal
hastighedsregulatoren til  knivcylindrene flyttes til
position 1.
Fare
Påfør lappepasta med  en langskaftet pensel, der  følger
med maskinen.
Knivcylinderne kan gå  i stå under baglapning.
Prøv ikke at starte  knivcylindrene igen med
hånden eller at indstille  dem under baglapning.
Indstil hastighedsregulatoren til position 11  for
at starte knivcylindrene, og  indstil dem til
position 1 for at foretage  baglapning.
Forsigtig
Berøring af knivcylinderen  eller andre bevægelige
dele kan medføre personskader.
Hold afstand til knivcylinderen  og andre
bevægelige dele under  baglapning.
Bemærk: Baglap  enten frontklippeenhederne sammen
eller bagklippeenhederne  sammen.
8.
9.
Klippeenhederne justeres under  baglapning ved at slå
knivcylindrene fra ved  at flytte
1.
Parker maskinen på en  ren, plan flade. Sænk
klippeenhederne, stands  motoren, aktiver
parkeringsbremserne, flyt  til-/frakoblingskontakten til
frakoblet position, og  fjern nøglen fra tændingen.
sænk+klip/hæv-håndtaget bagud,  flytte
til-/frakoblingskontakten til  frakoblet position og
slukke motoren. Gentag  pkt. 3–7 efter justeringen.
2.
3.
Lås sædet op,  og løft det, så betjeningsanordningerne
bliver  tilgængelige.
Gentag proceduren for  de resterende klippeenheder.
10.
Når baglapningen er  gennemført, skal du slå
baglapningskontakten fra igen  (Off), indstille
knivcylindrenes hastighedsregulatorer  til den ønskede
klippeindstilling og vaske  alt lappepastaen af
klippeenhederne.
Foretag indledende  justeringer af knivcylinderen i
forhold til bundkniven, som  er passende for
baglapning på  alle klippeenheder. Start motoren,  og
lad den gå i  tomgang.
4.
5.
Indstil begge hastighedsregulatorer  til position 11.
Vælg enten den  forreste eller bageste del af
baglapningskontakten for  at bestemme, hvilke  enheder
der skal baglappes.
Bemærk: Der findes  yderligere instruktioner om og
fremgangsmåder for baglapning  i Toro-manualen om
slibning af knivcylindre  og rotorplæneklippere, Form No.
80-300PT.
Flyt til-/frakoblingskontakten  til tilkoblet position.  Flyt
sænk+klip/hæv-håndtaget fremad  for at starte
baglapningen på  de valgte knivcylindre.
Bemærk: For at få  et bedre skær skal der føres en fil  hen
over forsiden af  bundkniven, når baglapningen er  afsluttet.
Derved fjernes eventuel  grat eller ru kanter, som  kan være
blevet dannet på  skæret.
14
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, , , , , ,
Model Number03527, 03528
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 16 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageDansk
Serial Number250000001-250999999
Product NameToro 5-Blade Cutting Unit, Reelmaster 5200-D and 5400-D
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeAttachment
Product SeriesToro Reelmaster Accessories
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website