Toro 5 Blade Cutting Unit 03527 03528 Reelmaster 5000 5200 D 5400 D Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Danish

Sikkerhed
Sikker brug
Fjern alt snavs og  andre genstande, der kan opsamles
og udslynges af  klippeenhedens cylinderknive. Hold
alle omkringstående  væk fra klipningsområdet.
Stop og sluk  motoren, hvis skæreknivene rammer en
massiv genstand, eller  hvis klippeenheden ryster
unormalt. Kontroller  klippeenheden for eventuelt
beskadigede dele.  Reparer eventuelle skader, før
motoren genstartes  og klippeenheden betjenes.
Læs, forstå og følg alle instruktionerne  i traktionsen-
hedens betjeningsvejledning, før klippeenheden betjenes.
Læs, forstå og  følg alle instruktionerne i denne
betjeningsvejledning, før  klippeenheden betjenes.
Sænk klippeenhederne ned  til jorden, og fjern  nøglen
fra tændingen, når  maskinen efterlades uden opsyn.
Tillad aldrig børn  at betjene klippeenhederne.  Lad ikke
voksne betjene  traktionsenheden eller  klippeenhederne
uden korrekt instruktion.  Det bør kun være uddannede
operatører, som har  læst denne vejledning, som
betjener  klippeenhederne.
Sørg for, at klippeenhederne  er i sikker driftsmæssig
stand ved at  holde møtrikker, bolte og skruer fast
tilspændt.
Fjern nøglen fra tændingen  for at forhindre start ved  et
uheld, når du  efterser, justerer eller opbevarer
maskinen.
Klippeenhederne må aldrig  betjenes af personer,  som
er påvirket af  medicin eller alkohol.
Hold alle afskærmninger  og sikkerhedsanordninger på
plads. Hvis en  afskærmning, sikkerhedsanordning eller
mærkat er ulæselig  eller beskadiget, skal den  repareres
eller udskiftes, før  maskinen betjenes. Tilspænd også
evt. løse  møtrikker, bolte og skruer for at sikre,  at
klippeenheden er i  forsvarlig, driftsmæssig stand.
Udfør kun den  vedligeholdelse, som er beskrevet i
instruktionerne i denne  vejledning. Kontakt en
autoriseret Toro-forhandler, hvis  det nogen sinde skulle
være nødvendigt med  større reparationer, eller du  har
brug for anden  hjælp.
Køb altid originale  Toro-reservedele og originalt
tilbehør for at være  sikker på optimal ydeevne og
sikkerhed og for  udelukkende at benytte Toro-udstyr til
din Toro-maskine. Brug  aldrig reservedele og
tilbehør fremstillet af  andre producenter, selvom
det påstås, at udstyret passer. Kig  efter Toro-logoet
for at sikre, at  delene er ægte. Hvis der  benyttes
reservedele og  tilbehør, som ikke er godkendt, kan
garantien fra The  Toro Company blive gjort  ugyldig.
Brug altid kraftige  sko. Betjen ikke  klippeenheden,
hvis du er iført  sandaler, tennissko, gummisko eller
shorts. Undgå desuden at  bære løst siddende tøj, der
kan sætte sig fast  i bevægelige dele. Vær altid  iført
lange bukser, og  brug kraftige sko. Det tilrådes at  bære
sikkerhedsbriller, sikkerhedssko og  hjelm, og dette er
tilrådeligt og påkrævet  i henhold til visse  lokale
forordninger og  forsikringsregler.
Sikkerheds- og instruktionsmærkater
Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne  kan nemt ses af operatøren  og er placeret tæt på
potentielle  risikoområder. Beskadigede eller  bortkomne mærkater skal udskiftes.
PÅ KLIPPEENHEDENS
FRONTAFSKÆRMNING
(Delnr. 67–7960)
PÅ KLIPPEENHEDENS FRONTAFSKÆRMNING
(Delnr. 93–6688 til CE)
1.
2.
Læs betjeningsvejledningen, før der udføres vedligeholdelsesarbejde.
Fare for skæring af hænder og fødder – stop motoren, og kontroller, at
alle bevægelige dele er standset, før hænder eller fødder placeres i
knivcylinderområdet.
3
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, , , , , ,
Model Number03527, 03528
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 16 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageDansk
Serial Number250000001-250999999
Product NameToro 5-Blade Cutting Unit, Reelmaster 5200-D and 5400-D
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeAttachment
Product SeriesToro Reelmaster Accessories
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website