Toro 5 Blade Cutting Unit 03527 03528 Reelmaster 5000 5200 D 5400 D Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Danish

Vedligeholdelse
Daglig justering af
klippeenheden
Før den daglige  græsklipning, eller før hver græsklipning
generelt, skal hver  klippeenhed kontrolleres for at
undersøge, om der  er nok kontakt mellem bundkniven  og
knivcylinderen. Dette  skal kontrolleres, selv når
klippekvaliteten er  acceptabel.
11 mm
1
1,3
mm
Figur 16
1.
Sænk klippeenhederne ned  på en hård overflade, sluk
for motoren, og  fjern nøglen fra tændingen.
1.
Indføring af den afskråede kant i bundknivens højre ende
2.
Drej langsomt knivcylinderen  baglæns, og lyt efter,
hvornår der er  kontakt mellem cylinderen og
bundkniven. Hvis der ikke  vises tegn på kontakt, skal
bundkniven flyttes tættere  på knivcylinderen ved  at
løsne den nederste skrue  på hver side af
klippeenheden. Derefter  strammes den øverste
justeringsskrue på hver  side af klippeenheden, indtil
let kontakt mærkes  eller høres.
Bemærk: Gør ikke  indføringen af den afskråede kant for
stor, da det  kan medføre, at plænen bliver  tottet.
Vigtigt
Cylindermotorerne skal  fjernes, før
klippeenhederne fjernes, for  at forhindre skader på
slangerne som følge  af bøjning, vridning eller  krølning.
Smøring
Vigtigt
ikke opretholdes let  kontakt, vil
Let kontakt er  altid at foretrække. Hvis der
Der er seks  smørefittinger på hver klippeenhed (fig.  17),
som skal smøres  med en lithiumbaseret universalfedt  nr. 2.
Det bedste resultat  opnås med en manuel  fedtpistol.
bundkniven/knivcylinderens kanter ikke  slibe sig selv
tilstrækkeligt, og der  vil derfor opstå sløve kanter  efter en
vis driftsperiode. Hvis  der opretholdes for stor kontakt,  vil
sliddet på  bundkniven/knivcylinderen optrappes, hvilket
kan medføre ujævnt  slid, og klippekvaliteten kan  også
blive negativt  påvirket.
Vigtigt
Toro anbefaler,  at klippeenheden smøres
umiddelbart efter vask for  at rense vand ud af  lejerne og
øge lejernes  levetid.
Bemærk: Når knivcylinderens  knive bliver ved med at
løbe mod bundkniven, vil  der vise sig lidt grat på  den
skarpe side langs hele  bundkniven. Hvis der en gang
imellem køres en  fil hen over forkanten for  at fjerne dette
grat, vil  klipningen forbedres.
1.
2.
Tør hver fedtfitting af  med en ren klud.
Smør knivcylinderens lejer  (2 stk.), til der  kommer
fedt ud af  afløbshullet.
3.
Påfør fedt på  front- og bagrullelejerne (hver 2  stk.),
indtil der kommer  rent fedt ud af tætningerne.
Efter lang tids kørsel  vil der dannes en kant i  begge ender
af bundkniven. Disse hakker  skal rundes af eller files  ned,
så de flugter med  bundknivens æg. Der kan desuden sikres
en problemfri drift  af bundkniv og knivcylinder ved  at
sørge for, at der  er en indføringsskråkant (fig. 16) i  højre
side af bundkniven.
4.   Tør overskydende fedt af.
Bemærk: Skråkanten fra  fabrikken bør holde ca.
halvdelen af  bundknivens levetid.
(2)
(2)
1
(2)
Figur 17
1.
Afløbshul
13
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, , , , , ,
Model Number03527, 03528
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 16 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageDansk
Serial Number250000001-250999999
Product NameToro 5-Blade Cutting Unit, Reelmaster 5200-D and 5400-D
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeAttachment
Product SeriesToro Reelmaster Accessories
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website