Toro CCR 6053 R Quick Clear 38567 38569 Snow Blower Operators Manual, 2011 – Polish

Form No.   3365-631 Rev  B
Odśnieżarka CCR™ 6053 R Quick Clear
Model nr 38567—Numer seryjny 311000001 i wyższe
Model nr 38569—Numer seryjny 311000001 i wyższe
Podręcznik operatora
Wprowadzenie
Opisywana maszyna jest przeznaczona dla
właścicieli domów oraz zawodowych, świadczących
usługi operatorów.  Maszyna służy głównie do
odśnieżania nawierzchni brukowanych, takich jak
podjazdy i chodniki, a także innych nawierzchni
komunikacyjnych w obiektach mieszkaniowych
i handlowych.  Nie należy używać maszyny do
usuwania innych materiałów, niż śnieg. Opisywany
model nie jest przeznaczony do odśnieżania
nawierzchni żwirowych.
Rysunek 1
1.
Położenie numeru modelu i numeru seryjnego
Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać
zasady właściwej obsługi i konserwacji maszyny, nie
uszkodzić jej i uniknąć obrażeń. Na Tobie spoczywa
odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie maszyny.
Model nr
Aby uzyskać informacje na temat maszyny i akcesoriów,
znaleźć dealera lub zarejestrować swoją maszynę,
skontaktuj się bezpośrednio z firmą Toro za pomocą
witryny internetowej www.Toro.com.
Numer seryjny
Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych
zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone
symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje
niebezpieczeństwo, mogące spowodować poważne
obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych
środków ostrożności.
Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części
Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się
z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem
obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer
modelu i numer seryjny maszyny. Rysunek 1 przedstawia
położenie numeru modelu i numeru seryjnego na
maszynie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.
Rysunek 2
1.
Symbol ostrzegawczy
W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające
wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne
informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje
ogólne, wymagające szczególnej uwagi.
Bezpieczeństwo
Przeczytaj ze zrozumieniem treść tej instrukcji
przed uruchomieniem silnika
©
8111
2011—The Toro® Company
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Zarejestruj produkt pod adresem www.Toro.com.
Tłumaczenie oryginału (PL)
Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych
Wszelkie prawa zastrzeżone
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38567, 38569
Model Year2011
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguagePolski
Serial Number311000001 - 311999999
Product NameToro CCR 6053 R Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesQuick-Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil Type20 oz. (.6 L) 5w-30 synthetic or 5w-30 below 40F (4c) or 10w-30 above 0F (-20c)
Engine Motor Model #115-0667
Engine Motor Size163cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB3
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website