Toro CCR 6053 R Quick Clear 38567 38569 Snow Blower Operators Manual, 2011 – Polish

To jest symbol ostrzegawczy. Jego zadaniem jest
zwrócenie uwagi na potencjalne ryzyko odniesienia
obrażeń.  Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń
umieszczonych obok tego symbolu, aby uniknąć
możliwych obrażeń lub śmierci.
maszynę na platformie za pomocą przenośnego
kanistra, zamiast pistoletu dystrybutora benzyny.
Pistolet powinien przez cały czas dotykać obrzeża
zbiornika paliwa lub kanistra, aż do zakończenia
tankowania.  Nie używaj zapadki blokującej
pistolet dystrybutora w położeniu otwartym.
Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny
mogą spowodować obrażenia lub śmierć.  Aby
zmniejszyć to ryzyko, przestrzegaj poniższych
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
–   Dokładnie zakręć korek wlewu paliwa i wytrzyj
rozlane paliwo.
W razie rozlania paliwa na odzież, natychmiast
ją zmień.
Szkolenie
Nie pal, kiedy masz kontakt z paliwem.
Przed przystąpieniem do eksploatacji maszyny
przeczytaj ze zrozumieniem i przestrzegaj wszystkich
zaleceń podanych na maszynie i w instrukcji obsługi.
Dokładnie zapoznaj się z elementami sterowania
i prawidłową obsługą maszyny. Dowiedz się, jak
szybko zatrzymać maszynę i wyłączyć elementy
sterowania.
•   Używaj przedłużaczy i gniazd zalecanych przez
producenta do wszystkich maszyn wyposażonych w
elektryczne silniki rozruchowe.
Nie próbuj odśnieżać nawierzchni żwirowej lub
tłuczniowej. Maszyna przeznaczona jest wyłącznie
do odśnieżania nawierzchni brukowanych.
Nigdy nie próbuj niczego  regulować przy
uruchomionym silniku (chyba, że takie jest wyraźne
zalecenie producenta).
Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszynę.
Nigdy nie pozwalaj dorosłym bez odpowiedniego
przeszkolenia obsługiwać maszynę.
Zawsze zakładaj okulary ochronne lub osłonę oczu
na czas pracy, wykonując regulację lub naprawę, aby
chronić oczy przed potencjalnymi przedmiotami
wyrzucanymi z maszyny.
Podczas pracy nie pozwalaj na przebywanie na
odśnieżanym terenie żadnym osobom, a zwłaszcza
małym dzieciom.
Uważaj, aby się nie poślizgnąć lub przewrócić.
Pozwól, aby silnik i maszyna dostosowały się do
temperatury na zewnątrz przed rozpoczęciem
odśnieżania.
Przygotowanie
Dokładnie sprawdź obszar, na którym będziesz
używać maszyny i usuń wszystkie wycieraczki, sanki,
deski, przewody i inne przedmioty.
Obsługa
Nie zbliżaj dłoni ani stóp w pobliże ani pod wirujące
części.  Wylot wyrzutnika zawsze powinien być
drożny.
Przed przystąpieniem do użytkowania maszyny załóż
odpowiednią odzież zimową. Nie noś luźnej odzieży,
która mogłaby zostać pochwycona przez ruchome
części. Noś obuwie, które zapewni stabilne oparcie
na śliskich nawierzchniach.
Zachowuj szczególną ostrożność, odśnieżając lub
przejeżdżając przez żwirowe podjazdy, ścieżki lub
drogi. Uważaj na ukryte zagrożenia oraz ruch uliczny.
Zachowaj ostrożność w kontakcie z paliwem,
ponieważ jest łatwopalne.
Po kolizji z ciałem obcym zatrzymaj silnik, wyjmij
kluczyk zapłonu, dokładnie sprawdź maszynę pod
kątem uszkodzeń i napraw uszkodzenia przed jej
ponownym uruchomieniem i dalszą pracą.
Używaj atestowanego kanistra na paliwo.
Nigdy nie uzupełniaj paliwa w uruchomionym
lub gorącym silniku.
Jeśli maszyna zaczyna nadmiernie drgać, natychmiast
zatrzymaj silnik i sprawdź przyczynę. Zazwyczaj
drgania ostrzegają o problemie.
Uzupełniaj paliwo na zewnątrz, zachowując
najwyższą ostrożność.  Nigdy nie uzupełniaj
paliwa w pomieszczeniu.
Zawsze zatrzymuj silnik, kiedy  opuszczasz
stanowisko operatora, aby odblokować obudowę
łopatek wirnika lub tunel wyrzutowy, a także przed
naprawą, regulacją czy kontrolą.
Nie napełniaj kanistrów w pojeździe,  na
platformie lub przyczepie z plastikową tapicerką.
Przed napełnianiem zawsze ustaw kanister na
podłożu, z dala od pojazdu.
Przed przystąpieniem do czyszczenia, naprawy lub
kontroli maszyny zatrzymaj silnik i upewnij się,
że łopatki wirnika oraz wszystkie ruchome części
zatrzymały się.
Jeśli to praktyczne, sprowadź maszynę zasilaną
benzyną z platformy lub przyczepy i zatankuj
ją na podłożu.  Jeśli to niemożliwe, zatankuj
2
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38567, 38569
Model Year2011
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguagePolski
Serial Number311000001 - 311999999
Product NameToro CCR 6053 R Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesQuick-Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil Type20 oz. (.6 L) 5w-30 synthetic or 5w-30 below 40F (4c) or 10w-30 above 0F (-20c)
Engine Motor Model #115-0667
Engine Motor Size163cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB3
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website