Toro CCR 6053 R Quick Clear 38567 38569 Snow Blower Operators Manual, 2011 – Polish

Zapobieganie zamarzaniu po
pracy
Rady  związane z
posługiwaniem  się
urządzeniem
Zostaw silnik uruchomiony na kilka minut, aby
zapobiec zamarznięciu ruchomych części. Zatrzymaj
silnik, zaczekaj, aż wszystkie ruchome  części
zatrzymają się, po czym usuń lód i śnieg z maszyny.
OSTRZEŻENIE
Łopatki wirnika mogą wyrzucać kamienie, zabawki
i inne przedmioty, powodując poważne obrażenia u
operatora lub osób postronnych.
Usuń cały śnieg i lód z podstawy tunelu wyrzutowego.
Obróć tunel wyrzutowy w lewo i prawo, aby pozbyć
się nagromadzonego lodu.
•   Uprzątnij z odśnieżanego obszaru wszystkie
przedmioty, które łopatki wirnika mogłyby
pochwycić i wyrzucić.
Po ustawieniu kluczyka zapłonu w pozycji Off
pociągnij kilka razy za uchwyt rozrusznika linkowego
lub podłącz przewód elektryczny do  źródła
zasilania i maszyny, po czym naciśnij raz przycisk
rozrusznika elektrycznego (tylko model 38569), aby
zapobiec zamarznięciu rozrusznika linkowego i/lub
elektrycznego.
•   Nie pozwalaj  dzieciom ani zwierzętom
przebywać na odśnieżanym obszarze.
Odśnieżaj, gdy tylko spadnie śnieg.
Jeśli maszyna nie porusza się sama do przodu
na śliskich nawierzchniach lub w ciężkim śniegu,
popychaj uchwyt, ale pozwól jej pracować własnym
tempem.
Kiedy pada śnieg i panuje niska temperatura,
niektóre elementy sterowania i ruchome części mogą
zamarzać. Nie używaj nadmiernej siły, próbując
poruszyć zamarznięte elementy sterowania. W razie
problemów z poruszeniem dowolnego elementu
sterowania lub części, uruchom silnik i zostaw
uruchomiony na kilka minut.
Aby odśnieżanie było dokładne, trasy przejazdu
odśnieżarki powinny nieco się nakładać.
•   W miarę możliwości wyrzucaj śnieg z wiatrem.
Konserwacja
Informacja: Ustal lewą i prawą stronę maszyny, patrząc od strony operatora.
Zalecany harmonogram konserwacji
Częstotliwość
Procedura konserwacji
serwisowania
Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę sterującą.
Sprawdź i w razie potrzeby dokręć luźne mocowania.
Po pierwszej godzinie
Po pierwszych 2 godzinach
•  Wymień olej silnikowy.
Przed każdym użyciem
lub codziennie
Sprawdź i w razie potrzeby uzupełnij poziom oleju w silniku.
Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę sterującą.
Sprawdź łopatki wirnika i w razie potrzeby  zleć wymianę łopatek i zgarniacza
przedstawicielowi autoryzowanego serwisu.
Wymień olej silnikowy.
Co rok
Serwisuj i w razie potrzeby wymień świecę zapłonową.
Sprawdź i w razie potrzeby dokręć luźne mocowania.
Zleć przedstawicielowi autoryzowanego serwisu kontrolę i ewentualną wymianę
paska napędowego.
Co  rok lub  przed
składowaniem
Przygotuj maszynę do przechowywania.
13
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38567, 38569
Model Year2011
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguagePolski
Serial Number311000001 - 311999999
Product NameToro CCR 6053 R Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesQuick-Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil Type20 oz. (.6 L) 5w-30 synthetic or 5w-30 below 40F (4c) or 10w-30 above 0F (-20c)
Engine Motor Model #115-0667
Engine Motor Size163cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB3
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website