Toro CCR 6053 R Quick Clear 38567 38569 Snow Blower Operators Manual, 2011 – Polish

Konserwacja i przechowywa-
nie
•   Często regularnie sprawdzaj odpowiednie dokręcenie
wszystkich mocowań, aby zapewnić bezpieczną
eksploatację maszyny.
Nie uruchamiaj silnika w pomieszczeniu, poza
przypadkami uruchamiania w celu wjechania lub
wyjechania maszyną z budynku. Otwórz drzwi na
zewnątrz; spaliny są niebezpieczne.
Zachowaj szczególną ostrożność w czasie pracy na
zboczach.
Nigdy nie przechowuj maszyny z paliwem w
zbiorniku w budynku, gdzie występują otwarte
źródła zapłonu, takie jak podgrzewacze c.w.u.,
wolnostojące grzejniki, suszarki do ubrań itp. Przed
przechowaniem w pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik
ostygnie.
Nigdy nie używaj maszyny bez  założonych
i sprawnych odpowiednich osłon  i innych
zabezpieczeń.
Nigdy nie kieruj wyrzutnika w stronę ludzi lub
miejsc, gdzie może dojść do uszkodzenia mienia. Nie
dopuszczaj w pobliże dzieci ani osób postronnych.
•   Przed przechowaniem maszyny przez dłuższy czas
zawsze sprawdzaj ważne zalecenia w Instrukcji obsługi.
Nie przeciążaj maszyny, usiłując odśnieżać zbyt
szybko.
Konserwuj, a w razie potrzeby wymieniaj naklejki
ostrzegawcze i instruktażowe.
Spoglądaj za siebie i zachowaj ostrożność, cofając
maszyną.
Po zakończeniu odśnieżania zostaw maszynę
uruchomioną przez kilka minut, aby zapobiec
zamarznięciu łopatek wirnika.
Wyłączaj zasilanie łopatek wirnika na czas transportu
i kiedy maszyna nie jest używana.
Bezpieczeństwo odśnieżarek
Toro
Nigdy nie używaj maszyny nie mając  dobrej
widoczności lub oświetlenia.  Zawsze utrzymuj
stabilną pozycję i mocno trzymaj uchwyty. Chodź;
nie biegaj.
Poniższa lista zawiera  informacje dotyczące
bezpieczeństwa określonych produktów Toro oraz inne
informacje dotyczące bezpieczeństwa, które musisz
znać.
Nigdy nie dotykaj gorącego silnika ani tłumika
(Rysunek 3).
Wirujące łopatki wirnika mogą skaleczyć palce
lub dłonie. W czasie użytkowania maszyny stój
za uchwytami, z dala od otworu wyrzutnika. Nie
zbliżaj twarzy, dłoni, stóp ani innych części ciała
ani odzieży do ruchomych lub wirujących części.
Przed przystąpieniem do regulacji, czyszczenia,
naprawy i kontroli maszyny,  a także przed
odblokowaniem tunelu wyrzutowego, zatrzymaj
silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie
ruchome części zatrzymają się.
Rysunek 3
Odblokowywanie tunelu
wyrzutowego
Zanim opuścisz stanowisko operatora, zatrzymaj
silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i zaczekaj, aż wszystkie
ruchome części zatrzymają się.
Kontakt dłoni z obracającymi się łopatkami wirnika
wewnątrz tunelu wyrzutowego jest najczęstszą przyczyną
obrażeń związanych z obsługą odśnieżarek. Nigdy nie
usuwaj blokady tunelu wyrzutowego dłońmi.
Jeśli osłona, zabezpieczenie lub naklejka ulegnie
uszkodzeniu, stanie się nieczytelna lub zaginie,
napraw ją lub wymień przed przystąpieniem do pracy.
Dokręć także wszelkie poluzowane mocowania.
Nie pal, kiedy masz kontakt z paliwem.
Nie używaj maszyny na dachach.
Aby odblokować tunel:
Zatrzymaj silnik!
Nie dotykaj silnika, kiedy pracuje lub krótko po
zatrzymaniu, ponieważ może być dość gorący, aby
spowodować oparzenia.
Odczekaj 10 sekund, aby mieć pewność, że łopatki
wirnika zatrzymały się.
Zawsze używaj narzędzia do czyszczenia, nigdy
dłoni.
Wykonuj tylko czynności konserwacyjne opisane
w niniejszej instrukcji.  Przed przystąpieniem do
3
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38567, 38569
Model Year2011
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguagePolski
Serial Number311000001 - 311999999
Product NameToro CCR 6053 R Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesQuick-Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil Type20 oz. (.6 L) 5w-30 synthetic or 5w-30 below 40F (4c) or 10w-30 above 0F (-20c)
Engine Motor Model #115-0667
Engine Motor Size163cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB3
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website