Toro CCR 6053 R Quick Clear 38567 38569 Snow Blower Operators Manual, 2011 – Polish

Oświadczenie  dotyczące gwa-
rancji  kontroli  emisji spalin
Dwuletnia, ograniczona  gwarancja
Prawa i obowiązki użytkownika wynikające z gwarancji
konserwacji, będą objęte gwarancją do momentu  ich pierwszej zaplanowanej
wymiany. Zakres tej gwarancji  obejmuje tylko części wymienione poniżej (części
układu emisji spalin) w zakresie, w  jakim te części znajdowały się w silniku w
momencie zakupu.
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA),  firma Toro i jej podmiot
stowarzyszony Toro Warranty Company przedstawiają zasady gwarancji obejmującej
układ kontroli emisji spalin w silnikach  do maszyn użytkowych/ ogrodniczych
z roku 2009 i nowszych.  Silniki do maszyn użytkowych/ ogrodniczych  z roku
Układ dozowania paliwa
2009
i nowsze w momencie sprzedaży muszą być zaprojektowane, zbudowane i
ssania lub układ podawania paliwa
Układ wspomagania rozruchu zimnego silnika, obejmujący mechanizm
wyposażone zgodnie z przepisami Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska
(EPA), dotyczącymi małych silników do zastosowań pozadrogowych.  Silniki do
maszyn muszą być pozbawione wszelkich wad materiałowych i wykonawczych,
uniemożliwiających spełnienie norm Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska
(EPA) przez pierwsze dwa lata eksploatacji silnika od daty sprzedaży końcowemu
nabywcy. Firma Toro i jej podmiot stowarzyszony Toro Warranty Company udzielają
gwarancji na układ kontroli emisji  spalin w silnikach do maszyn użytkowych/
ogrodniczych przez wyżej podany okres,  o ile nie wystąpiło ich niewłaściwe
użytkowanie, zaniedbanie lub nieprawidłowa konserwacja.
Pompa paliwowa
— Gaźnik i podzespoły
Układ doprowadzania powietrza
Filtr powietrza
Przewód wlotowy rozgałęziony
Układ kontroli emisji spalin może obejmować takie części, jak  gaźnik czy układ
wtryskowy paliwa, układ zapłonowy i katalizator. Układ ten może także obejmować
przewody paliwowe, mocowania przewodów paliwowych, złączki i inne podzespoły
związane z emisją spalin.
— Sterowany układ dolotowy gorącego powietrza
Układ zapłonowy
Świece zapłonowe
W razie wystąpienia  roszczenia gwarancyjnego, firma Toro i  jej podmiot
stowarzyszony Toro Warranty Company zobowiązują się do bezpłatnej naprawy
silnika, która obejmie diagnostykę, części i robociznę.
Cewki zapłonowe i elektronika
Mechanizmy wyprzedzania/ opóźniania zapłonu
Zakres gwarancji producenta
Tłumik
Firma Toro i jej podmiot stowarzyszony Toro Warranty Company, zgodnie z zawartą
między nimi umową, wspólnie udzielają dwuletniej gwarancji  od daty dostawy
na silniki do maszyn użytkowych/ ogrodniczych z roku 2009 i nowszych.  W razie
wystąpienia jakichkolwiek wad materiałowych lub wykonawczych w dowolnej części
silnika, związanej z emisją spalin, naprawimy lub wymienimy tę część bezpłatnie.
Różne elementy wykorzystane w powyższych układach
Zawory i przełączniki podciśnienia, temperatury i czasowe
— Przewody, złączki i ich podzespoły
Obowiązki właściciela
Instrukcja korzystania z serwisu gwarancyjnego
Jako właściciel silnika odpowiadasz za wykonywanie wymaganej konserwacji,
podanej w Instrukcji obsługi. Zalecamy zachowanie wszystkich faktur związanych z
konserwacją maszyny, choć nie możemy uchylić się od gwarancji wyłącznie z powodu
braku faktur lub jeśli nie dopilnujesz wykonania całej zaplanowanej konserwacji.
Jeśli uważasz, że posiadany produkt firmy Toro zawiera  wadę materiałową lub
wykonawczą, wykonaj poniższą procedurę:
1.
Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu firmy Toro, aby
umówić się na przegląd w punkcie serwisowym.  Aby wyszukać lokalnego
przedstawiciela, zajrzyj do książki telefonicznej (szukaj pod Kosiarki do trawy”)
lub odwiedź naszą witrynę internetową www.Toro.com Możesz także dzwonić
pod podane powyżej numery, aby  skorzystać z całodobowego systemu
wyszukiwania przedstawicieli firmy Toro.
Do konserwacji i napraw nie objętych gwarancją można używać dowolnych części
zamiennych lub usług o równoważnej wydajności i trwałości,  i nie ograniczy to
naszego zobowiązania gwarancyjnego.
Jako właściciel silnika musisz wiedzieć, że możemy uchylić się od gwarancji, jeśli
silnik lub dowolna część uległy uszkodzeniu z powodu niewłaściwego użytkowania,
zaniedbania, nieprawidłowej konserwacji lub nieautoryzowanych modyfikacji lub
części.
2.
Przywieź produkt z dowodem zakupu (paragonem) do przedstawiciela serwisu.
Właściciel nie ponosi kosztów diagnostyki wymaganej do ustalenia, czy część objęta
gwarancją jest wadliwa, jeśli prace diagnostyczne zostaną wykonane w punkcie
napraw gwarancyjnych.
Twoim obowiązkiem jest  przekazanie silnika maszyny przedstawicielowi
autoryzowanego serwisu natychmiast po  wystąpieniu problemu.  Naprawy
gwarancyjne powinny zostać wykonane w rozsądnym czasie, nie przekraczającym
trzydziestu (30) dni.
Warunki ogólne
Ani firma Toro ani Toro Warranty Company nie ponoszą odpowiedzialności
za pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody związane z użytkowaniem
produktów Toro objętych tą  gwarancją, w tym za jakiekolwiek koszty
czy wydatki związane z  zapewnieniem maszyn lub usług zastępczych
w uzasadnionych okresach występowania  usterek lub nieużywania w
oczekiwaniu na naprawę w ramach gwarancji.
Pytania dotyczące wynikających z gwarancji praw i obowiązków właściciela należy
kierować do:
Customer Care Department, Consumer Division
Toro Warranty Company
8111
Lyndale Avenue South
Wszystkie dorozumiane gwarancje pokupności  (przydatności produktu do
normalnego użytkowania) i przydatności do użytku (przydatności  produktu do
określonego celu) są ograniczone do okresu wyrażonej gwarancji.
Bloomington, MN 55420-1196
Numer bezpłatny 800–348–2424 (klienci w Stanach Zjednoczonych)
Numer bezpłatny 800–544–5364 (klienci w Kanadzie)
Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączanie szkód przypadkowych lub wynikowych, w
związku z czym powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.
Części objęte gwarancją
Niniejsza gwarancja udziela określonych praw, a w zależności od kraju właścicielowi
mogą przysługiwać także inne prawa.
Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostarczenia silnika lub maszyny do nabywcy
detalicznego.  Firma Toro i jej podmiot stowarzyszony Toro Warranty Company
wspólnie udzielają dwuletniej gwarancji pierwotnemu właścicielowi  i kolejnym
nabywcom, obejmującej wady materiałowe i wykonawcze, w wyniku których silnik nie
będzie spełniał obowiązujących przepisów.
Uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie  lub
nieprawidłową konserwację nie są objęte gwarancją.  Używanie dodatkowych
lub zmodyfikowanych części może być  podstawą do nieuznania roszczenia
gwarancyjnego.  Nie ponosimy odpowiedzialności za  uszkodzenia części
objętych gwarancją, spowodowane przez części dodatkowe lub zmodyfikowane.
Odpowiadamy za uszkodzenia innych elementów silnika, spowodowane przez
uszkodzenie części nadal objętej gwarancją. Właściciel odpowiada za wykonywanie
wymaganej konserwacji, określonej w Instrukcji obsługi.
Wszystkie części objęte gwarancją, których wymiana nie jest wymagana w ramach
konserwacji, lub które podlegają jedynie regularnej kontroli skutkującej naprawą lub
wymianą w razie potrzeby”, będą objęte gwarancją w okresie jej obowiązywania.
Wszystkie części objęte gwarancją, zaplanowane do wymiany zgodnie z wymogami
374-0267
Rev A
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38567, 38569
Model Year2011
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguagePolski
Serial Number311000001 - 311999999
Product NameToro CCR 6053 R Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesQuick-Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil Type20 oz. (.6 L) 5w-30 synthetic or 5w-30 below 40F (4c) or 10w-30 above 0F (-20c)
Engine Motor Model #115-0667
Engine Motor Size163cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB3
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website