Toro CCR 6053 R Quick Clear 38567 38569 Snow Blower Operators Manual, 2011 – Polish

Gwarancja firmy  Toro
Warunki i produkty objęte gwarancją
Instrukcja korzystania z serwisu gwarancyjnego
Firma The Toro® Company i jej podmiot stowarzyszony, Toro Warranty
Company, zgodnie z zawartą między nimi umową, wspólnie zobowiązują
się do naprawy wymienionych poniżej produktów Toro, używanych do
celów prywatnych*, w razie wystąpienia w nich  wad materiałowych i
wykonawczych.
Jeśli uważasz, że posiadany produkt firmy Toro zawiera wadę materiałową
lub wykonawczą, wykonaj poniższą procedurę:
1.
Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzgodnienia serwisowania
produktu. Jeśli z dowolnego powodu nie możesz skontaktować się ze
sprzedawcą, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem firmy
Toro, aby uzgodnić serwisowanie.
Obowiązują poniższe okresy czasu, liczone od daty zakupu:
2.
Przywieź produkt z dowodem zakupu (paragonem) do przedstawiciela
serwisu. Jeśli  z dowolnego powodu nie zadowala Cię analiza lub
pomoc udzielona przez przedstawiciela serwisu, skontaktuj się z
nami:
Produkty
Okres gwarancji
Kosiarki do trawy
2-letnia ograniczona
gwarancja
2-letnia ograniczona
gwarancja
2-letnia ograniczona
gwarancja
2-letnia ograniczona
gwarancja
Kosiarki samojezdne
Traktorki ogrodowe
Elektronarzędzia
Customer Care Department, Consumer Division
The Toro Company
8111
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Kierownik: Technical Product  Support: 001–952–887–8248
Odśnieżarki
2-letnia ograniczona
gwarancja
2-letnia ograniczona
Kosiarki o zerowym promieniu skrętu
Patrz załączona lista dystrybutorów
gwarancja
*Pierwotny nabywca oznacza osobę, która jako pierwsza kupiła produkt
firmy Toro
Obowiązki właściciela
Musisz konserwować posiadany produkt Toro, przestrzegając procedur
konserwacji, opisanych w Instrukcji obsługi.  Koszty takiej rutynowej
konserwacji, wykonywanej przez przedstawiciela lub  przez Ciebie,
pokrywasz Ty.
*Cele prywatne oznaczają używanie produktu na tej samej działce, na
której znajduje się dom użytkownika.  Użytkowanie w większej liczbie
miejsc, lub użytkowanie instytucjonalne bądź wynajem, traktowane jest
jako użytek komercyjny, objęty oddzielną gwarancją.
Elementy i sytuacje nie objęte gwarancją
Ograniczona gwarancja  dotycząca użytku
komercyjnego
Niniejsza wyrażona gwarancja nie obejmuje:
Kosztów regularnych czynności konserwacyjnych  ani części
eksploatacyjnych, takich jak łopatki wirnika, lemiesze, paski, paliwo,
środki smarne, wymiana oleju, świece zapłonowe, regulacja linek i
hamulców.
Produkty konsumenckie i narzędzia firmy Toro, wykorzystywane w ramach
użytku komercyjnego, instytucjonalnego lub wynajmu, są objęte gwarancją
na wady materiałowe i wykonawcze przez następujące okresy czasu od
daty pierwotnego zakupu:
Dowolnych produktów lub części, które  były modyfikowane lub
niewłaściwie używane i wymagają wymiany lub naprawy z powodu
wypadków lub braku odpowiedniej konserwacji.
Produkty
Okres gwarancji
Kosiarki do trawy
Kosiarki samojezdne
Traktorki ogrodowe
Elektronarzędzia
Odśnieżarki
Kosiarki o zerowym promieniu skrętu
gwarancja 90-dniowa
gwarancja 90-dniowa
gwarancja 90-dniowa
gwarancja 90-dniowa
gwarancja 90-dniowa
gwarancja 45-dniowa
Naprawy wymagane w wyniku stosowania starego paliwa (mającego
ponad miesiąc), lub niewłaściwego przygotowania urządzenia przed
okresem przechowywania dłużej niż miesiąc.
Silnik i skrzynia biegów. Elementy te są objęte odpowiednią gwarancją
producenta, zawierającą oddzielne warunki i postanowienia.
Wszystkie naprawy objęte  niniejszą gwarancją muszą zostać
wykonane przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu firmy Toro z
wykorzystaniem zatwierdzonych części zamiennych Toro.
Warunki ogólne
Nabywca chroniony jest przez polskie prawo.  Niniejsza gwarancja w
żaden sposób nie ogranicza praw, które  przysługują kupującemu w
ramach tego prawa.
374-0268
Rev A
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38567, 38569
Model Year2011
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguagePolski
Serial Number311000001 - 311999999
Product NameToro CCR 6053 R Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesQuick-Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil Type20 oz. (.6 L) 5w-30 synthetic or 5w-30 below 40F (4c) or 10w-30 above 0F (-20c)
Engine Motor Model #115-0667
Engine Motor Size163cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB3
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website