Toro CCR 6053 R Quick Clear 38567 38569 Snow Blower Operators Manual, 2011 – Polish

Działanie
mogą powodować problemy z rozruchem, niską
wydajność silnika oraz wewnętrzne uszkodzenie
silnika.
Informacja:  Ustal lewą i prawą stronę maszyny,
patrząc od strony operatora.
Informacja:  W celu uzyskania jak najlepszych
rezultatów, kupuj tylko tyle benzyny, ile zamierzasz zużyć
w ciągu 30 dni. Możesz także dodać stabilizator paliwa
do nowo zakupionej benzyny, aby zachowała świeżość
do 6 miesięcy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Benzyna jest niezwykle łatwopalna i wybuchowa.
Pożar lub wybuch benzyny może poparzyć Ciebie
i innych.
Sprawdzanie poziomu oleju w
silniku
Aby zapobiec zapaleniu benzyny przez ładunek
elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw
kanister i/lub maszynę na podłożu, a nie w
pojeździe lub na innym przedmiocie.
Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem
lub codziennie—Sprawdź i w razie
potrzeby uzupełnij poziom oleju w
silniku.
Uzupełniaj paliwo na zewnątrz, kiedy silnik jest
zimny. Wytrzyj rozlane paliwo.
Nie zbliżaj się do benzyny, kiedy palisz, ani nie
przynoś jej w pobliże otwartego płomienia lub
iskier.
1.
2.
Ustaw maszynę na równym podłożu.
Wyczyść obszar wokół korka  wlewu oleju
(Rysunek 12).
Przechowuj benzynę w atestowanym kanistrze,
poza zasięgiem dzieci.
Nie przechylaj maszyny do tyłu z paliwem w
zbiorniku, ponieważ paliwo może z niej wyciec.
Uzupełnianie paliwa
Uzupełniaj zbiornik świeżą benzyną bezołowiową o
liczbie oktanów 87 lub podobnej, zakupioną na stacji
renomowanego dostawcy paliw (Rysunek 11).
Rysunek 12
1.
Korek wlewu oleju
3.
4.
Odkręć i zdejmij korek wlewu oleju.
Jeśli poziom oleju jest niski, pozostaw maszynę w
pozycji roboczej i ostrożnie wlej olej do skrzyni
korbowej. Odczekaj 3 minuty, a następnie uzupełnij
poziom oleju do punktu przelewu. (Maks.  ilość:
0,6
l, typ: olej smarowy z detergentami SAE 30 o
klasyfikacji API SJ, SL lub wyższej).
5.
Wkręć korek wlewu oleju, dokręcając go ręcznie.
Uruchamianie silnika
Rysunek 11
1.
6 mm
1.  Przekręć kluczyk zapłonu w prawo w pozycję On
(Rysunek 13).
Ważne: Nie dolewaj oleju do benzyny.
Ważne:  Nie używaj paliwa E85  ani E20.
Alternatywne paliwa o wysokiej zawartości alkoholu
9
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38567, 38569
Model Year2011
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguagePolski
Serial Number311000001 - 311999999
Product NameToro CCR 6053 R Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesQuick-Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil Type20 oz. (.6 L) 5w-30 synthetic or 5w-30 below 40F (4c) or 10w-30 above 0F (-20c)
Engine Motor Model #115-0667
Engine Motor Size163cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB3
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website