Toro CCR 6053 R Quick Clear 38567 38569 Snow Blower Operators Manual, 2011 – Polish

Regulacja linki sterującej
Kontrola linki sterującej
Okres pomiędzy przeglądami:  Po  pierwszej
godzinie—Sprawdź i w razie potrzeby
wyreguluj linkę sterującą.
Co rok—Sprawdź i w razie potrzeby
wyreguluj linkę sterującą.
Przesuń dźwignię sterującą do tyłu w stronę uchwytu,
aby usunąć luz linki sterującej (Rysunek 25).
Rysunek 26
1.
2.
Łącznik regulacyjny
Mocowanie Z
3.
4.
Osłona sprężyny
Tutaj odczep sprężynę.
Informacja: Możesz pociągnąć w górę łącznik
regulacyjny i linkę, aby ułatwić odczepianie sprężyny.
2.
Przesuń mocowanie Z odpowiednio w wyższy lub
niższy otwór na łączniku regulacyjnym, aby uzyskać
szczelinę 2-3 mm między dźwignią sterującą i
uchwytem (Rysunek 25).
Rysunek 25
1.
Dźwignia sterująca
2.   Szczelina 2-3 mm
Informacja: Przesunięcie mocowania Z wyżej
zmniejsza, a przesunięcie go niżej zwiększa szczelinę
między dźwignią sterującą i uchwytem.
Informacja:  Upewnij się, że między dźwignią i
uchwytem jest szczelina 2-3 mm (Rysunek 25).
3.
4.
Zaczep sprężynę na łączniku regulacyjnym i nasuń
na niego osłonę.
Ważne: Linka sterująca musi mieć pewien luz przy
zwalnianiu dźwigni sterującej, aby łopatki wirnika
mogły się prawidłowo zatrzymać.
Sprawdź ustawienie; patrz Kontrola linki sterującej.
Informacja:  Po dłuższym użytkowaniu pasek
napędowy może ulec zużyciu i poluzowaniu. Jeśli
pasek napędowy ślizga się (bez przerwy piszczy)
przy dużym obciążeniu, odłącz sprężynę od łącznika
regulacyjnego i przesuń górny koniec sprężyny
w otwór znajdujący się dalej od osi przegubu w
dźwigni (Rysunek 27). Następnie zaczep sprężynę na
łączniku regulacyjnym i wyreguluj linkę sterującą.
Regulacja linki sterującej
1.
Przesuń w górę osłonę sprężyny i odczep sprężynę
od łącznika regulacyjnego (Rysunek 26).
14
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38567, 38569
Model Year2011
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguagePolski
Serial Number311000001 - 311999999
Product NameToro CCR 6053 R Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesQuick-Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil Type20 oz. (.6 L) 5w-30 synthetic or 5w-30 below 40F (4c) or 10w-30 above 0F (-20c)
Engine Motor Model #115-0667
Engine Motor Size163cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB3
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website