Toro Power Max 726TE 38611 Snow Blower Operators Manual, 2005 – Norwegian

17
Smøre sekskantskaftet
2.
på venstre
Fjern festene
Smør sekskantskaftet (A) lett inn en gang i året.
beltedeksel, fjern
så dekselet i vist
rekkefølge.
1
A
B
m-7138
2
3.
Fjern festene på høyre beltedeksel, fjern så
dekselet i vist rekkefølge.
C
m-6967
VIKTIG: Gummihjulet (B) og friksjonsdriveplaten i
aluminium (C) må ikke tilsøles med olje, fordi
trekkdrivet ikke vil få tak.
2
1
1.
2.
Tøm drivstofftanken.
Tipp snøfreseren forover på spiralbladhuset, og
støtt den slik at den ikke kan falle.
3.
bakdekslet.
Fjern
m-7162
3
m–6971
4.
5.
Sett hastighetsvelgerspaken i posisjon R2.
Dypp fingeren din i bilolje og smør
sekskantskaftet (A) lett inn.
6.
7.
8.
Sett hastighetsvelgerspaken i posisjon 6.
m-7163
Smør inn den andre enden av sekskantskaftet.
4.   Separer det fremre  motordekselet fra det bakre
motordekselet og koble ledningen fra tennpluggen.
Flytt hastighetsvelgerspaken frem og tilbake noen
ganger.
9.
Monter bakdekselet, og sett snøfreseren tilbake i
driftsposisjon.
Kontrollere og skifte ut
tennpluggen
m-7147
Bruk en NGK BPMR4A- eller tilsvarende tennplugg.
Kontroller og juster tennpluggen en gang i året, og
skift den ut om nødvendig.
5.
6.
7.
slått sprekker, er ødelagt eller er skitten, eller hvis
elektrodene er slitte.
Rengjør rundt bunnen på tennpluggen.
Fjern tennpluggen.
Kontroller tennpluggen og skift den hvis den har
1.
Fjern de
fem festene på det
fremre motordekselet
(A), men ikke prøv å
fjerne dekselet.
A
VIKTIG: Ikke rengjør elektrodene. Partikler som
kommer inn i sylinderen kan føre til at motoren
skades.
8.
Still inn
mellomrommet mellom
elektrodene på
m-7090
tennpluggen til 0,76 mm.
110
3351-184
Rev A
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38611
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number250000001 - 250999999
Product NameToro Power Max 726 TE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil TypeToro 2 cycle / NMMA-TCW3
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Model #R-tek
Engine Motor Size141cc
Engine Motor Type2 Cycle EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website