Toro Power Max 726TE 38611 Snow Blower Operators Manual, 2005 – Norwegian

18
9.
med et moment på 20,4 Nm.
Monter tennpluggen for hånd, og trekk den til
Obs: Låsen er fjærbelastet og vil bevege seg
naturlig inn i tennene i giret.
Obs: Hvis du ikke har en momentnøkkel, fester du
pluggen godt.
4.   Fjern eventuell slakk i kabelen ved å trekke den
bakover.
10.
11.
12.
Før venstre beltedeksel på plass.
Før høyre beltedeksel på plass.
Fest fremre motordeksel til det bakre
5.   Stram til klemskruen  som fester kabelen.
6.   Sett på og  fest dekslet igjen.
motordekselet ved hjelp av festene som ble fjernet
tidligere.
Skifte drivremmene
13.
festene som ble fjernet tidligere.
Fest venstre og høyre beltedeksel ved hjelp av
Hvis spiralbladets/viftehjulets drivrem eller
trekkdrivremmen blir slitt, bløt av olje eller på annen
måte ødelagt, gå til www.Toro.com for ytterligere
serviceinformasjon eller få et autorisert
Justere utløpssjaktlåsen
serviceverksted til å bytte ut remmen.
Hvis ikke utløpssjakten låses i ønsket posisjon eller
ikke kan låses opp slik at du kan flytte den til en
annen posisjon, må du justere utløpssjaktlåsen.
Lagring/
oppbevaring
1.
Fjern festene
på girdekslet, løft
fronten på dekslet
opp og skyv det
bakover så det
ikke er i veien.
BensindampS                     kan eksplodere.
S
S
DrivstoffSnøfreserskalen sikkekal iklagreske oppibmerevarennes p30å edager.tsted
somLa merotoirnærhetenen kjøle seavg nenedåpenfør  dflamme.usetter
m–7789
2.
Løsne klemskruen som fester kabelen (A).
snøfreseren på lager.
1.
drivstoff, bland stabiliseringsmiddel i nytt drivstoff som
anvist av produsenten.
Når du for siste gang for sesongen heller på mer
Obs: Hvis du bruker Toro 50:1 2-Cycle Oil (med
drivstoffstabilisator), trenger du ikke å bruke
drivstoffstabilisator/kondisjonsmiddel.
2.
med tilsettingsmidlet i drivstoffsystemet.
Kjør motoren i 5 minutter for å fordele bensinen
A
B
3.
Kjør motoren til den går tom for bensin.
4.   Prim motoren,  og start den på nytt.
La motoren gå til den stopper. Når du ikke lenger
kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for bensin.
m–7791
3.
Grip ledningen (B) og flytt den mot fronten av
maskinen inntil utløpssjaktlåsen (C) kobles fullstendig
til tennene i giret (D).
5.
6.
7.
8.
Resirkuler i samsvar med lokale forskrifter, eller bruk
drivstoffet i bilen din.
Stopp motoren, og vent til den er nedkjølt.
Ta ut tenningsnøkkelen.
Drivstoff kasseres i henhold til lokale forskrifter.
C
Obs: Drivstoff skal ikke lagres i mer enn 90 dager.
9.
Stram alle løse skruer, bolter og låsemuttere.
Reparer eller skift ødelagte deler.
10.
Rengjør snøfreseren grundig.
D
m–7790
3351-184
Rev A
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38611
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number250000001 - 250999999
Product NameToro Power Max 726 TE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil TypeToro 2 cycle / NMMA-TCW3
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Model #R-tek
Engine Motor Size141cc
Engine Motor Type2 Cycle EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website