Toro Power Max 726TE 38611 Snow Blower Operators Manual, 2005 – Norwegian

9
4.
Legg den flate, bakre delen av det lange
Kontrollere trykket i dekkene
sjaktkontrollstaget (A) i linje med den flate fremre
delen av det korte staget (B) som strekker seg fra
fronten på kontrollpanelet slik at de går inn i
hverandre.
De har fylt ekstra mye luft i dekkene på fabrikken med
tanke på frakting. Reduser derfor trykket likt i begge
dekk til mellom 116 og 137 kPa (17 til 20 psi).
Kontrollere og justere og
støtteplater og skrapen
m–6973
Se Kontrollere og justere støtteplatene og skrapen på
side 14.
A
B
Før bruk
Frigang eller bruk av selvdrift
m-6969
Du kan bruke snøfreseren med selvdrift tilkoblet eller
frakoblet (frigang).
5.
Hold det lange
sjaktkontrollstaget i
denne retningen
(du må bevege
den tilbake for å
føre den inn i giret)
og før den fremre
delen av staget inn
i åpningen på
For å bruke frigang,
skyv hjulene innover og
sett inn akselpinnene
gjennom de ytterste
akselhullene, og ikke
gjennom hjulnavene.
baksiden av
m-6902
dekselet på
sjaktgiret til den
sklir inn i sjaktgiret.
For å bruke selvdrift,
skyv hjulene utover og
sett inn akselpinnene
gjennom hullene i
hjulnavene og de
innerste akselhullene.
6.
Rett inn hullene på endene av stagene og sett inn
to låseskruer gjennom det korte staget fra venstre
side av snøfreseren, sett fra arbeidsposisjon.
m-6902
7.
De to låseskruene fra posen med løse deler vil gå
gjennom hullene i det korte staget og deretter
gjennom hullene i det lange sjaktkontrollstaget.
8.
Før inn
kabelklemmen (A)
som støtter
avlederkabelen (B)
inn på den fremre
låseskruen og fest
låseskruen med
mutrer fra posen
med løse deler.
B
A
9.
Trykk og hold den blå utløserknappen nede for å
låse opp Quick Stick.
10.
Drei Quick Stick i en sirkel for å være sikker på at
avløpssjakten og avlederen fungerer uten problemer.
3351-184
Rev A
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38611
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number250000001 - 250999999
Product NameToro Power Max 726 TE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil TypeToro 2 cycle / NMMA-TCW3
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Model #R-tek
Engine Motor Size141cc
Engine Motor Type2 Cycle EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website