Toro Power Max 726TE 38611 Snow Blower Operators Manual, 2005 – Norwegian

12
Bruke Quick Stickt
3.
Kontrolleres for å sikre at hastighetsvelgeren
fungerer ordentlig:
Trykk og hold den blå utløserknappen nede for å
bruke Quick Stick til å flytte utløpssjakten og
sjaktavlederen. Slipp utløserknappen for å låse
utløpssjakten og sjaktavlederen i posisjon.
Hvis snøfreseren ikke går, eller går fremover
når den er i posisjon R1, fjern vuggetappen
fra hastighetsvelgerspaken, vri vuggetappen
med klokken nedover på hastighetskontrolls-
taget, og sett deretter vuggetappen på plass.
Hvis snøfreseren ikke går, eller går bakover
når den er i posisjon  1 (fremover), fjern
vuggetappen fra hastighetsvelgerspaken, vri
vuggetappen mot klokken oppover på
hastighetskontrollstaget, og sett deretter
vuggetappen på plass.
Obs: Se de relevante trinnene i Installering av
trekkontrollens forbindelsesledd på side 8.
Obs: Hvis snøfreseren går når trekkdrivsspaken er i
frigitt stilling, sjekk trekkdrivskabelen (se Kontrollere
og justere trekkdrivskabelen på side 15) eller ta
snøfreseren med til et autorisert serviceverksted.
Flytte utløpssjakten
Trykk og hold den blå utløserknappen nede og flytt
Quick Stick til venstre for å flytte utløpssjakten til
venstre, flytt Quick Stick til høyre for  å flytte
utløpssjakten til høyre.
Bruke spiralblads-/
viftehjulsdrivverket
1.
For å aktivere
spiralblads-/vifte-
hjulsdrivverket,
klem den høyre
spiralblad/viftehjul-
funksjonsspaken til
håndtaket.
2.
For å stoppe spiralbladet og viftehjulet, slipp den
høyre spaken.
VIKTIG: Når du aktiverer både spiralblad-/viftehjul-
spaken og trekkdrivspaken, vil trekkdrivspaken låse
spiralblad-/viftehjulspaken nede, og frigjøre din høyre
hånd. For å utløse begge spakene, kan du ganske
enkelt slippe den venstre trekkdrivspaken.
3.
Hvis spiralbladet og viftehjulet fortsetter å rotere
når du har sluppet spaken, må du ikke bruke
snøfreseren. Kontroller spiralblads-/viftehjulskabelen
(se Kontrollere og justere
m-6904
m-6904
Hvis ikke utløpssjakten kan beveges, se Justere
utløpssjaktlåsen på side 18.
spiralblads-/viftehjulskabelen på side 15) og juster om
det er nødvendig. Ellers, lever snøfreseren til service
hos et autorisert serviceverksted.
Hvis sjakten ikke dreier så langt til venstre som
den gjør til høyre, må du sikre at kabelen er ført
på innsiden av håndtakene. Se Montere det øvre
håndtaket på side  7.
Hvis ikke sjakten låses i posisjon når du slipper
utløserknappen, se Justere utløpssjaktlåsen på
side 18.
Hvis spiralbladet og viftehjulet fortsetter å  rotere
når du har sluppet spaken, kan  du påføre deg
selv eller andre alvorlige skader.
Ikke bruk snøfreseren. Lever den hos et  autorisert
serviceverksted.
3351-184
Rev A
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38611
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number250000001 - 250999999
Product NameToro Power Max 726 TE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil TypeToro 2 cycle / NMMA-TCW3
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Model #R-tek
Engine Motor Size141cc
Engine Motor Type2 Cycle EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website