Toro Power Max 726TE 38611 Snow Blower Operators Manual, 2005 – Norwegian

3
Vedlikehold og oppbevaring
Hvis du ikke får renset utløpssjakten ved å støte
mot fronten av snøfreseren, stans motoren,
vent til alle de bevegelige delene  har stanset
og bruk en pinne,  bruk aldri hånden.
Undersøk alle fester regelmessig for å se om
tiltrekningsmomentet er riktig, slik at du er sikker
på at utstyret er trygt å bruke.
Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg
fast i bevegelige deler.
En snøfreser med bensin på tanken må aldri
oppbevares inne i bygninger der det finnes
tennkilder, slik som varmtvannsapparater,
varmeovner og tørketromler/-skap. La motoren bli
kald før maskinen settes på et lukket sted.
Hvis en verneplate, en sikkerhetsanordning eller
et merke er skadet, uleselig eller mangler, må
dette repareres eller skiftes ut før arbeidet
begynner.
Sjekk alltid håndboken hvis snøfreseren skal
lagres over lengre tid.
Ikke røyk mens du håndterer bensin.
Ikke ta på motoren mens den går eller like etter at
den har stoppet, den kan være varm nok til å
forårsake brannskader.
Sikkerhets- og instruksjonsmerker må
vedlikeholdes og skiftes ut etter behov.
Hvis snøfreseren skal lagres i mer enn 30 dager,
må tanken tømmes for bensin for å unngå brann-
fare. Lagre bensin i en godkjent bensinkanne. Ta
nøkkelen ut av tenningen før snøfreseren settes
bort.
Sikker bruk av
Toro-snøfresere
Listen nedenfor inneholder sikkerhetsinformasjon som
gjelder spesielt for Toro-produkter, og annen
sikkerhetsinformasjon du bør kjenne til.
Kjøp utelukkende originale reservedeler og
tilbehør fra Toro.
Et viftehjul eller spiralblad som  roterer, kan
kutte av eller skade fingre eller hender. Stå
alltid bak håndtakene og bortvendt fra
utløpsåpningen når du bruker snøfreseren. Hold
ansikt, hender, føtter og andre  kroppsdeler
samt klær borte fra deler som beveger seg
eller roterer.
Lydtrykk
Denne maskinen har et maksimalt lydtrykksnivå på
92 dBA ved operatørens øre, basert på måling av
identiske maskiner i henhold til direktiv 98/37/EF.
Før du skal justere, vaske, undersøke, kontrollere
eller reparere snøfreseren,  må du stanse
motoren, ta ut nøkkelen og vente  til alle
bevegelige deler står stille.
Lydstyrke
Denne maskinen har et garantert lydstyrkenivå på
108
dBA, basert på måling av identiske maskiner i
For å rense utløpssjakten, bli i førerposisjonen og
slipp den venstre trekkontrollspaken. Mens
spiralbladet og viftehjulet går, press ned mot
håndtakene for å løfte fronten på snøfreseren
noen centimeter fra bakken. Løft deretter
håndtakene raskt for å støte fronten på
henhold til direktiv 2000/14/EF.
Vibrasjon
Denne maskinen overskrider ikke hånd-/arm-
vibrasjonsnivået på 7,0 m/s2, basert på måling av
identiske maskiner i henhold til direktiv 98/37/EF.
snøfreseren mot bakken. Gjenta om nødvendig til
en strøm av snø kommer ut av utløpssjakten.
3351-184
Rev A
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38611
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number250000001 - 250999999
Product NameToro Power Max 726 TE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil TypeToro 2 cycle / NMMA-TCW3
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Model #R-tek
Engine Motor Size141cc
Engine Motor Type2 Cycle EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website