Toro Power Max 726TE 38611 Snow Blower Operators Manual, 2005 – Norwegian

16
3.
dekselet i vist rekkefølge.
Fjern festene på høyre beltedeksel, fjern så
8.   Juster spennmutteren til du  har et passende
mellomrom.
9.
Stram låsemutteren.
10.
11.
12.
Før venstre beltedeksel på plass.
Før høyre beltedeksel på plass.
Fest fremre motordeksel til det bakre
2
1
motordekselet ved hjelp av festene som ble fjernet
tidligere.
13.
Fest venstre og høyre beltedeksel ved hjelp av
festene som ble fjernet tidligere.
14.
Hvis spiralblads-/viftehjulskabelen er riktig justert,
m-7162
men problemet vedvarer, ta kontakt med et autorisert
serviceverksted.
3
Kontrollere oljenivået i
spiralbladets girboks
Sjekk oljenivået i spiralbladets girboks en gang i året,
og fyll på olje etter behov.
m-7163
1.
2.
Sett snøfreseren på en jevn flate.
Rengjør området rundt rørpluggen.
4.
Når spiralbladets/viftehjulets spak er deaktivert,
påse at mellomrommet mellom spiralbladkløtsjen og
tappen (A) er 1,5 mm.
1,5
mm
A
A
652
m-6937
m-6963
3.
4.
flyte over åpningen.
Ta rørpluggen ut av girkassen.
5.
Hvis spiralblads-/viftehjulskabelen ikke er
ordentlig justert, utfør de følgende trinnene:
Sjekk oljenivået i girkassen. Oljen skal nesten
6.
låsemutteren (A).
Løsne
5.
SAE-85–95 EP-girolje i girkassen, til den nesten flyter
over.
Hvis oljenivået er lavt, tilsetter du GL-5 eller GL-6,
B
7.
Løsne eller stram til
spennmutteren (B) som
tilpasser
kabelspenningen.
Obs: Syntetisk olje må ikke benyttes.
6.
Sett rørpluggen tilbake på plass i girkassen.
A
Obs: Pass på at
kabelen ikke blir
vridd.
m-6903
3351-184
Rev A
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38611
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number250000001 - 250999999
Product NameToro Power Max 726 TE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil TypeToro 2 cycle / NMMA-TCW3
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Model #R-tek
Engine Motor Size141cc
Engine Motor Type2 Cycle EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website