Toro Power Max 726TE 38611 Snow Blower Operators Manual, 2005 – Norwegian

20
Problem
Mulige årsaker
Løsning
Motoren går, men snøfreseren
rydder snøen dårlig eller ikke i det
hele tatt
1.  Snøfreseren går for raskt til å
rydde snøen.
1.  Skift til et lavere gir på
snøfreseren.
2.
Du prøver å rydde for mye snø
per skårgang.
2.  Rydd mindre snø per skårgang.
3.
Du prøver å rydde ekstremt
tung eller våt snø.
3.  Ikke overbelast snøfreseren
med ekstremt tung eller våt
snø.
4.
5.
Utløpssjakten er tilstoppet.
4.  Se Rensking av utløpssjakten,
på side 13.
Spiralbladets/viftehjulets
drivrem er løs eller av rullen.
5.  Installer og/eller juster
spiralbladets/viftehjulets
drivrem, se www.Toro.com for
serviceinformasjon eller ta
snøfreseren med til et
autorisert serviceverksted.
6.
Spiralbladets/viftehjulets
drivrem er slitt eller ødelagt.
6.  Skift ut og/eller juster
spiralbladets/viftehjulets
drivrem, se www.Toro.com for
serviceinformasjon eller ta
snøfreseren med til et
autorisert serviceverksted.
Utløpssjakten kan verken beveges     1.  Utløpssjaktlåsen  er ikke korrekt     1.  Juster utløpssjaktlåsen.
eller låses i posisjon
justert.
Snøfreseren rydder ikke bakken
godt nok for snø
1.  Støtteplatene og/eller skrapen
er ikke riktig justert.
1.  Juster støtteplatene og
skrapen.
2.
Det er ujevnt trykk i dekkene.
2.  Kontroller lufttrykket i dekkene,
og juster trykket om nødvendig.
3351-184
Rev A
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38611
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number250000001 - 250999999
Product NameToro Power Max 726 TE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil TypeToro 2 cycle / NMMA-TCW3
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Model #R-tek
Engine Motor Size141cc
Engine Motor Type2 Cycle EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website