Toro Power Max 726TE 38611 Snow Blower Operators Manual, 2005 – Norwegian

19
Feilsøking
Toro har designet og laget snøfreseren for problemfri bruk. Kontroller følgende komponenter og elementer nøye,
og les Vedlikehold på side  14 hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du fortsatt har problemer, må du ta kontakt
med et autorisert forhandlerverksted.
Problem
Mulige årsaker
Løsning
Det går ikke an å vri på den
elektriske starteren (kun for
modeller med elektrisk starter)
1.  Strømkabelen er ikke koblet til
stikkontakten eller snøfreseren.
1.  Koble strømkabelen til
stikkontakten og/eller
snøfreseren.
2.
3.
Strømkabelen er slitt, korrodert
eller skadet.
2.  Skift strømkabelen.
Det er ikke strøm i
stikkontakten.
3.  Få en kvalifisert elektriker til å
gi strøm til stikkontakten.
Motoren starter ikke, eller den er
vanskelig å starte
1.  Nøkkelen er ikke satt i
tenningen, eller den står i
Stopp-posisjon.
1.  Sett nøkkelen inn i tenningen,
og vri den til På-posisjon.
2.
Choken står i Av-posisjon, og
du har ikke trykt på primeren.
2.  Flytt choken til På-posisjon, og
trykk tre ganger på primeren.
3.
Drivstofftanken er tom, eller det     3.  Tøm  drivstofftanken, og/eller
er gammel bensin i
drivstoffsystemet.
fyll den med fersk bensin (ikke
over 30 dager gammel). Hvis
du fortsatt har problemer,
kontakter du et autorisert
serviceverksted.
4.
5.
Tennpluggledningen er løs eller     4.  Koble ledningen til
ikke tilkoblet.                                        tennpluggen.
Tennpluggen er ripet eller
5.  Kontroller tennpluggen, og
juster om nødvendig åpningen.
Skift tennpluggen hvis den er
ripet, skitten eller sprukket.
sprukket, eller åpningen er feil.
6.
Åpningen for drivstofftanklokket     6.  Fjern hindringen, eller bytt
er tett.                                                  drivstofftanklokket.
Motoren sviver ikke jevnt
1.  Choken står i På-posisjon.
1.  Sett choken til Av-posisjon.
2.
Drivstofftanken er nesten tom,
eller det er gammel bensin på
den.
2.  Tøm drivstofftanken, og fyll den
med fersk bensin (ikke mer enn
30 dager gammel). Hvis du
fortsatt har problemer,
kontakter du et autorisert
forhandlerverksted.
3.
4.
Tennpluggledningen er løs.
3.  Koble ledningen til
tennpluggen.
Tennpluggen er ripet eller
sprukket, eller åpningen er feil.
4.  Kontroller tennpluggen, og
juster om nødvendig åpningen.
Skift tennpluggen hvis den er
ripet, skitten eller sprukket.
3351-184
Rev A
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Number38611
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number250000001 - 250999999
Product NameToro Power Max 726 TE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerToro
Engine Oil TypeToro 2 cycle / NMMA-TCW3
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Model #R-tek
Engine Motor Size141cc
Engine Motor Type2 Cycle EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website