Toro CCR 6053 Quick Clear 38576 38577 Snow Blower Operators Manual, 2008 – Norwegian

2
mm til 3 mm mellom kontrollbøylen og håndtaket
(Figur 21).
Merk: Beveg Z-anordningen høyere for å minske
avstanden mellom kontrollbøylen og håndtaket,
beveg det lavere for å øke avstanden.
3.
4.
Fest fjæren på justeringskoblingen og beveg
fjærdekselet over justeringskoblingen.
Kontroller justering, se Kontrollere styrekabel.
Merk: Etter omfattende bruk  kan det hende at
drivremmen er slitt, og at den ikke er stram nok. Hvis
drivremmen glir (vedvarende hvining) når du kjører
med tung last, koble fjæren fra justeringskoblingen
og flytt den øvre delen av fjæren til hullet som er
lengre borte fra omdreiningspunktet i kontrollbøylen
(Figur 23). Koble så til fjæren til justeringskoblingen
og juster styringskabelen.
Figur 24
1.
Slitasjehull
Skifte motorolje
Serviceintervall: Etter de 2 første timene
Årlig
La motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før
du skifter den. Varm olje flyter bedre og bærer med seg
flere urenheter.
1.
Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har
stoppet.
2.
3.
Sett snøfreseren på en jevn flate.
Plasser et oljetappefat under oljetappepluggen, fjern
oljetappepluggen, tipp snøfreseren bakover og tapp
den brukte oljen i oljetappefatet Figur 25).
Figur 23
1.
Fjern den øverste delen
av fjæren fra dette hullet
3.
4.
Omdreiningspunkt
Øvre del av fjæren
2.
Sett inn den øverste delen
av fjæren i dette hullet
Merk:  Drivremmen kan gli (hvine) under våte
forhold; du fjerner fuktighet fra drivverket ved
å starte rotoren og kjøre den uten belastning i
Figur 25
30
sekunder.
4.
Etter at den brukte oljen er tappet, sett snøfreseren
tilbake i driftsstilling.
Undersøke rotorbladene
5.
6.
Sett på plass oljetappepluggen, og fest den godt.
Rengjør rundt oljelokket (Figur 26).
Serviceintervall: Årlig—Undersøk rotorbladene og la
et autorisert serviceverksted bytte
ut rotorbladene og skrapen om
nødvendig.
Kontroller rotorbladene for slitasje før hver sesong. Når
eggen på et rotorblad er slitt ned til slitasjehullet, la
et autorisert serviceverksted bytte ut rotorbladene og
skraperen (Figur 24).
12
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Year2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number280000001 - 280999999
Product NameToro CCR 6053 Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesPower Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Engine Motor Model #OH195SA-72567G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website