Toro CCR 6053 Quick Clear 38576 38577 Snow Blower Operators Manual, 2008 – Norwegian

Merk: Den konkave siden av de buete skivene skal
ligge mot yttersiden av remskiven.
8.
9.
Monter bremsefjæren på lederullarmen (Figur 37).
Monter drivremdekselet med boltene du fjernet i
trinn 1.
Merk: Påse at drivremmen er korrekt justert og
fungerer, se Kontrollere styrekabelen og Justere
styrekabelen.
Justere Quick  Shoot™-
kontrollen
Hvis det er mer enn 13 mm slakk i Quick Shoot-kabelen
(Figur 38) eller utløpssjakten ikke roterer like mange
grader hver vei (til venstre og høyre), juster Quick
Shoot-styringskablene.
Figur 36
1.
2.
Drivremdeksel
Bolt (3)
6.
7.
Drivrem
Rotoraksel
3.
Rotorremskivebolt
8.
Bremsefjær (hekt  av
lederullarmen her)
4.
5.
Bueskive
Rotorskive
9.
10.
Lederull
Motorremskive
2.
Hekt løs bremsefjæren fra lederullarmen for å avlaste
remmens spenning (Figur 36).
3.
Fjern skruen  og bueskiven som holder
rotorremskiven (Figur 36).
4.
5.
Fjern rotordrivremmen og drivremmen (Figur 36).
Figur 38
Monter den nye drivremmen, før den som vist i
(Figur 37).
1.
13 mm maksimal slakk
1.
Løsne de to Quick Shoot-styringskabelklemmene
(Figur 39).
Figur 37
1.
Bremsefjær (monter på
lederullarmen her)
3.
4.
Motorremskive
Rotorskive
2.
Lederull
Merk:  Før den nye drivremmen først rundt
motorremskiven, så lederullen og til slutt rundt
den løse rotorremskiven posisjonert rett over
rotorakselen (Figur 36).
Figur 39
1.
Kabelklemmer
6.
Monter rotorremskiven på rotorakselen (Figur 36).
2.
Still inn Quick Shoot-kontrollen mellom de to
pilene plassert på høyre side av det øvre håndtaket
(Figur 40).
7.
Monter bueskiven og rotorremskivebolten og stram
den godt til (Figur 36).
16
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Year2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number280000001 - 280999999
Product NameToro CCR 6053 Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesPower Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Engine Motor Model #OH195SA-72567G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website