Toro CCR 6053 Quick Clear 38576 38577 Snow Blower Operators Manual, 2008 – Norwegian

Figur 16
1.
Kontrollbøyle
Figur 15
Deaktivere rotorbladene
Viktig:  Den elektriske starteren må ikke
kjøres mer enn ti ganger ved intervaller på
fem sekunder på, og deretter fem sekunder av.
For mye bruk av den elektriske starteren kan
forårsake overoppheting og skade på starteren.
Hvis motoren ikke starter etter dette forsøket, la
starteren kjøle seg ned i minst 40 minutter før
du prøver å starte den på nytt. Hvis motoren
ikke starter etter det andre forsøket, leverer du
snøfreseren til et autorisert serviceverksted for
reparasjon (kun for modell 38577).
For å deaktivere rotorbladene, slipp kontrollbøylen
(Figur 17).
5.
6.
Skyv inn choken sakte mens motoren går.
Trekk ut skjøteledningen fra strømkilden og
snøfreseren (kun for modell 38577).
Figur 17
Hvis du lar snøfreseren stå tilkoblet til et
strømuttak, kan noen starte snøfreseren ved
et uhell og påføre skade på mennesker eller
eiendom (kun for modell 38577).
Stoppe motoren
Koble alltid fra strømledningen når du ikke
starter snøfreseren.
For å slå av motoren, vri tenningsnøkkelen  mot
urviseren til av-stillingen (Figur 18).
Aktivere rotorbladene
For å aktivere rotorbladene, hold kontrollbøylen mot
håndtaket (Figur 16).
Figur 18
9
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Year2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number280000001 - 280999999
Product NameToro CCR 6053 Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesPower Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Engine Motor Model #OH195SA-72567G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website