Toro CCR 6053 Quick Clear 38576 38577 Snow Blower Operators Manual, 2008 – Norwegian

assosiert med snøfresere. Bruk aldri hendene dine til å
rengjøre utløpssjakt.
•   Ikke bruk snøfreseren på tak.
Ikke ta på motoren mens den går eller like etter at
den har stoppet da den kan være varm nok til å
forårsake brannskader.
Slik rengjør du sjakten:
Slå av motoren!
Foreta kun vedlikehold som  er beskrevet i
håndboken. Før du utfører eventuelt vedlikehold,
service eller justering må du stoppe motoren og
ta ut nøkkelen.  Ta kontakt med et autorisert
serviceverksted hvis det er nødvendig med store
reparasjoner.
Vent i ti sekunder for å være sikker på at rotorblader
har stoppet å rotere.
Bruk alltid rengjøringsutstyr, ikke hendene, til å gjøre
rent.
Vedlikehold og oppbevaring
•   Du må ikke endre innstillingen av motorregulatoren
i motoren.
Undersøk alle fester regelmessig for å se  om
tiltrekningsmomentet er riktig, slik at du er sikker på
at utstyret er trygt å bruke.
Hvis snøfreseren skal lagres i mer enn 30 dager, må
tanken tømmes for drivstoff for å unngå brannfare.
Lagre drivstoff i en godkjent drivstoffkanne. Ta
nøkkelen ut av tenningen før snøfreseren settes bort.
En snøfreser med drivstoff på tanken må aldri
oppbevares inne i bygninger der  det finnes
antennelseskilder, slik som varmtvannstanker,
varmeovner eller tørketromler/-skap. La motoren
bli kald før maskinen settes på et lukket sted.
Kjøp utelukkende originale reservedeler og tilbehør
fra Toro.
Lydtrykk
Se alltid til brukerhåndboken for viktig informasjon
hvis snøfreseren skal lagres over en lengre periode.
Denne maskinen har et maks. lydtrykknivå på 94 dBA
ved operatørens øre, basert på måling av identiske
maskiner i henhold til EN 11201.
Sikkerhets- og instruksjonsmerker må vedlikeholdes
og skiftes ut etter behov.
La maskinen gå i noen få minutter etter at du har
ryddet snø, for å unngå at rotorbladene fryser fast.
Lydstyrke
Denne maskinen har et garantert lydstyrkenivå på
Toro Sikker bruk av snøfresere
105
dBA, basert på måling av identiske maskiner i
henhold til EN 3744.
Listen nedenfor inneholder sikkerhetsinformasjon
som gjelder spesielt for Toro-produkter, og annen
sikkerhetsinformasjon du bør kjenne til.
Vibrasjon
Roterende rotorblader kan amputere fingre
eller hender.  Stå alltid bak håndtakene  og
med utløpsåpningen vendt bort når du bruker
snøfreseren. Hold ansikt, hender, føtter og andre
kroppsdeler samt klær borte fra deler som
beveger seg eller roterer.
Denne maskinen overskrider ikke  hånd-arm-
vibrasjonsnivået på 12,7 m/s2, basert på måling av
identiske maskiner i henhold til EN 1033.
Stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle
bevegelige deler har stanset før snøfreseren
justeres, rengjøres, repareres eller undersøkes,
og før utløpssjakten renskes.
Før du forlater førerplassen må du stoppe motoren,
ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står
stille.
Hvis en verneplate, en sikkerhetsanordning eller
et merke er skadet, uleselig eller mangler, må dette
repareres eller skiftes ut før arbeidet begynner. Stram
også til alle løse fester.
3
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Year2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number280000001 - 280999999
Product NameToro CCR 6053 Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesPower Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Engine Motor Model #OH195SA-72567G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website