Toro CCR 6053 Quick Clear 38576 38577 Snow Blower Operators Manual, 2008 – Norwegian

Forberedelser
Bruk
Foreta en grundig inspeksjon der utstyret skal brukes
og fjern alle dørmatter, kjelker, brett, ledninger og
andre uvedkommende gjenstander.
•   Hold hender og føtter borte fra roterende deler.
Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver
tid.
Sørg alltid for å ha på deg gode vinterklær når du
bruker utstyret. Unngå løstsittende klær som kan
sette seg fast i bevegelige deler. Bruk fottøy som gir
godt grep på glatte underlag.
Vær ytterst forsiktig når du arbeider  på eller
krysser gruslagte innkjørsler, fortau eller veier. Vær
oppmerksom på skjulte farer og trafikk.
Hvis snøfreseren treffer et fremmedobjekt, må
du stoppe motoren og fjerne tenningsnøkkelen.
Undersøk snøfreseren nøye for å se om den er blitt
skadet, og reparer skaden før du starter snøfreseren
og før du tar den i bruk igjen.
Drivstoff er meget brannfarlig og må behandles
forsiktig.
Bruk en godkjent drivstoffkanne.
Fyll aldri drivstoff på en motor som er i gang,
eller som er varm.
•   Hvis snøfreseren begynner å vibrere sterkt, må du
straks stanse motoren og finne årsaken. Vibrasjon er
som regel et tegn på at det har oppstått et problem.
Fyll drivstoff på tanken utendørs, og vær meget
forsiktig. Fyll aldri drivstoff innendørs.
Stopp motoren hver gang du forlater førerplassen,
før du renser rotorbladhuset eller utløpssjakten, og
ved reparasjon, justering eller inspeksjon.
Fyll aldri opp kanner inne i et kjøretøy, på en
lastebil eller på en tilhenger med en plastledning.
Sett alltid beholdere på bakken,  vekk fra
kjøretøyet, når det fylles på.
Når du rengjør, reparerer  eller undersøker
snøfreseren, stopp motoren og  sørg for at
rotorbladene og alle bevegelige deler har stoppet.
Bensindrevet utstyr må, der det lar seg gjøre,
tas ut av lastebilen eller tilhengeren, og fylles
på bakken.  Hvis dette lar seg gjøre, fyll på
bensin på slikt utstyr på en lastebil med en
bensinkanne istedenfor å fylle bensin direkte fra
bensinpumpen.
La aldri motoren gå innendørs, unntatt når du starter
motoren eller flytter snøfreseren inn eller ut av
bygningen. Åpne ytterdørene, ettersom eksos er
farlig.
Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten
på drivstofftanken eller kannens åpning hele
tiden, helt til du er ferdig med å fylle. Bruk ikke
påfyllingsanordningen som ikke er utstyrt med
automatisk avbryterfunksjon.
Vær ytterst forsiktig når maskinen  brukes i
skråninger.
Bruk aldri snøfreseren uten at riktige verneplater
og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og
fungerer.
Sett drivstofftanklokket på igjen, og tørk opp
drivstoffsøl.
Rett aldri snøskyen mot folk eller områder hvor
eiendomsskade kan inntreffe. Hold barn og andre
på avstand.
Hvis du søler drivstoff på klær,  bytt klær
umiddelbart.
Maskinens kapasitet må ikke overbelastes ved at du
forsøker å rydde snøen for fort.
Ikke røyk mens du håndterer drivstoff.
Bruk skjøteledninger og beholdere som spesifiserte
av produsenter for alle enheter med elektriske
startmotorer.
Se deg bakover, og vær forsiktig når du rygger med
snøfreseren.
Koble fra strømførselen til rotorbladene når
snøfreseren transporteres, eller når den ikke er i bruk.
Ikke prøv å rydde vekk snø fra underlag med singel
og småstein. Dette produktet skal kun brukes på
asfaltert vei.
•   Snøfreseren må kun brukes når det er godt lys og
god sikt. Sørg alltid for å ha godt fotfeste og godt
grep om håndtakene. Gå, ikke løp.
Forsøk aldri å foreta justeringer mens motoren er i
gang (unntatt når en slik justering er spesielt anbefalt
av produsenten).
•   Rør aldri en varm motor eller lyddemper.
Ha alltid på deg vernebriller eller øyebeskyttelse
ved bruk eller ved utføring av en justering eller
reparasjon, for å beskytte øyne fra fremmedlegemer
som kan kastes fra maskinen.
Rengjøre en  blokkert
utløpssjakt
La motoren og  maskinen justere seg til
Håndkontakt med roterende rotorblader  inni
utendørstemperaturen før du begynner å rydde snø.
utløpssjakten er den mest vanlige årsaken til personskade
2
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Year2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number280000001 - 280999999
Product NameToro CCR 6053 Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesPower Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Engine Motor Model #OH195SA-72567G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website