Toro CCR 6053 Quick Clear 38576 38577 Snow Blower Operators Manual, 2008 – Norwegian

Figur 40
1.
Piler
Figur 42
1.
Nedre kabelhus
3.
Roter utløpssjakten slik at den peker rett fremover
og pilen bak på utløpssjakten rettes inn med pilen på
dekselet (Figur 41).
5.
Trekk det øvre kabelhuset fremover til du fjerner
slakken i kabelen, og fest skruen på den  øvre
kabelklemmen godt (Figur 43).
Figur 43
1.
Øvre kabelhus
Merk: Ikke stram kablene for mye. Hvis kabelen er
for stram, vil Quick Shoot-en være vanskelig å bruke.
Figur 41
4.
Hold utløpssjakten i denne stillingen, trekk det nedre
kabelhuset nedover til du fjerner slakken i kabelen,
og fest skruen på den nedre kabelklemmen godt
(Figur 42).
17
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Year2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number280000001 - 280999999
Product NameToro CCR 6053 Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesPower Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Engine Motor Model #OH195SA-72567G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website