Toro CCR 6053 Quick Clear 38576 38577 Snow Blower Operators Manual, 2008 – Norwegian

Oversikt  over
produktet
Fylle tanken
Fyll drivstoff på tanken med ny, blyfri bensin (Figur 9).
Figur 9
Figur 8
1.
6 mm
1.
Sjaktavlederutløser
8.
Elektrisk starter-knapp
(kun for modell 38577)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Utløpssjakt
9.
10.
11.
12.
13.
Tenningsnøkkel
Chokespak
Viktig:  Bruk ikke E85- eller E20-drivstoff.
Alternative drivstoffer med høyt alkoholinnhold kan
forårsake startvansker, dårlig motorytelse og intern
motorskade.
Drivstofftanklokk
Kontrollbøyle
Oljetappeplugg
Oljelokk
Quick Shoot™-kontroll
Tilbakespolingshåndtak
Primer
Sjaktavleder
Kontrollere motoroljenivået
Bruk
Serviceintervall: For hver bruk eller daglig—Kontroller
oljenivået og fyll på olje etter behov.
1.
2.
Sett snøfreseren på en jevn flate.
Rengjør rundt oljelokket (Figur 10).
Merk:  Angi hva som er høyre og venstre side på
maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.
Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt.
Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff
kan påføre deg og andre brannskader.
Når du fyller tanken, må drivstoffkannen
og/eller snøfreseren være plassert på bakken
og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand,
for å forhindre at statisk elektrisitet antenner
drivstoffet.
Figur 10
Fyll opp drivstofftanken utendørs når
motoren er nedkjølt. Tørk opp søl.
1.
Oljelokk
Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i
nærheten av åpen ild eller gnister.
3.
4.
Ta av oljelokket og fjern det.
Hvis oljenivået er lavt, hold snøfreseren i driftsstilling
og hell olje forsiktig i veivhuset til det nesten
renner over. (Maks.  påfyll: 0,62 l, type: rensende
Oppbevar drivstoff i en godkjent kanne, og
utenfor barns rekkevidde.
7
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Year2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number280000001 - 280999999
Product NameToro CCR 6053 Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesPower Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Engine Motor Model #OH195SA-72567G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website