Toro CCR 6053 Quick Clear 38576 38577 Snow Blower Operators Manual, 2008 – Norwegian

Lagring
området før lakkering og bruk et rustforhindrende
middel for å forhindre at metalldeler ruster.
Lagring av snøfreseren
14. Trekk til alle løse fester.  Reparer eller skift ut
ødelagte deler.
15.
Dekk til snøfreseren, og oppbevar den på et rent,
tørt sted som er utilgjengelig for barn. La motoren
bli kald før maskinen settes på et lukket sted.
Bensingass er meget brannfarlig, eksplosivt
og farlig å innånde.  Hvis  produktet
oppbevares i nærheten  av ild, kan
bensingass antennes og forårsake en
eksplosjon.
Snøfreseren må aldri oppbevares inne i
hus (bolig), i kjeller eller på andre steder
der det finnes antenningskilder, slik som
varmtvannsbeholdere og varmeovner,
tørketromler/skap, fyringsanlegg og
liknende.
1.
Når du for siste gang for sesongen heller på mer
drivstoff, bland stabiliseringsmiddel i nytt drivstoff
som anvist av produsenten.
2.
3.
Kjør motoren i ti minutter for  å fordele det
behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet.
Stopp motoren, la den avkjøles  og pump ut
drivstoffet ut av drivstofftanken eller kjør til motoren
stopper av seg selv.
4.
5.
Start motoren og la den gå til den stopper av seg selv.
Choke eller prime motoren, start den for tredje gang
og kjør motoren til den ikke vil starte.
6.
Avhend ubrukt drivstoff på korrekt måte. Resirkuler
i samsvar med lokale forskrifter, eller bruk drivstoffet
i bilen din.
Merk: Stabilisert drivstoff skal ikke lagres i mer
enn 90 dager.
7.
Mens motoren fortsatt er varm kan du skifte ut
motoroljen. Se Skifte motorolje.
8.
9.
Fjern tennpluggen.
Tilsett to teskjeer med olje i tennplugghullet.
10.
Monter tennpluggen for hånd, og fest den godt.
Hvis du ikke har en momentnøkkel, trekker du til
pluggen godt.
11.
Med tenningsnøkkelen i av-stilling, dra sakte i
tilbakespolingsstarteren for å fordele oljen på
innsiden av sylinderen.
12.
13.
Rengjør snøfreseren.
Lakker avskallede overflater med lakk som er
tilgjengelig fra et autorisert serviceverksted. Puss
18
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Year2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number280000001 - 280999999
Product NameToro CCR 6053 Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesPower Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Engine Motor Model #OH195SA-72567G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website