Toro Power Max 622E 622R 38606 38607 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Norwegian

Oversikt  over
produktet
Kontroller
Kontrollspak til spiralblad-/viftehjulsdriv – For
å koble til spiralbladet og viftehjulet trykker du
spaken mot høyre håndtak. For å koble fra slipper
du spaken.
Trekkontrollspak – For å koble  til trekket
(hjuldrivet), trykker du spaken mot venstre håndtak.
For å stoppe trekket slipper du spaken.
Hastighetsvelgerspak – Denne kontrollen har fire
stillinger: tre fremoverhastigheter og én revers. For å
endre hastigheten flytter du hastighetsvelgerspaken
til ønsket stilling. Spaken låser seg i hakket ved hver
hastighetsstilling.
Merk:  Før du skifter gir til eller fra revers må
du slippe trekkontrollspaken.  Du kan skifte
mellom alle fremoverhastigheten uten å slippe
trekkontrollspaken.
Figur 13
1.
2.
Sjaktavleder
Drivstofftank
4.
5.
Trekkontrollspak
Kontrollspak  til
spiralblad-/viftehjulsdriv
Utslippsjaktkontroll – Hvis du skal justere
utløpssjakten, roterer du sjaktsveiven med klokken
for å flytte sjakten mot venstre, og mot klokken for å
flytte den mot høyre.
3.
Hastighetsvelgerspak
6.
Utløpssjaktkontroll
Sjaktavlederhåndtak – Flytt avlederen fremover for
å flytte utslipsstrømmen nedover. Flytt den bakover
for å føre utslippsstrømmen oppover.
Drivstoffavstengingsventil – Lukk ventilen ved
å rotere med klokken. Åpne ventilen ved å dreie
den mot klokken. Steng ventilen når du ikke bruker
snøfreseren.
Choke – Flytt choken til Full-stilling for å starte en
kald motor. Etter hvert som motoren varmes opp
må du gradvis flytte choken til Off-stilling.
Tenningsbryter – Sett inn nøkkelen før du starter
motoren. For å stoppe motoren tar du ut nøkkelen.
Gass-spak – Flytt gass-spaken oppover for å øke
motorhastigheten, flytt den nedover for å senke
motorhastigheten. Flytt gass-spaken til Stop-stilling
for å stoppe motoren.
Figur 14
1.
2.
Choke
Tenning
4.
5.
Primer
Tilbakespolingsstarter
3.
Gasspak
6.
Elektrisk starter
•   Primer – Trykk på primeren for å pumpe en mindre
mengde drivstoff inn i motoren for forbedret
oppstart i kaldt vær.
Tilbakespolingsstarter – Tilbakespolingsstarteren
er på  baksiden av motoren.   Trekk i
tilbakespolingsstarteren for å starte motoren.
Figur 15
1.
Pinne til snøfjerning (festet til toppen på spiralbladhuset)
12
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, , ,
Model Number38606, 38607
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameToro 622R Power Throw Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Small Frame
Swath22 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox LubricantFwd. .9 / 1.3 / 1.9 Rev. 1.3 mph
Engine Motor Model #OH195SA-72566G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2
Transmission Speed3 Forward/1 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website