Toro Power Max 622E 622R 38606 38607 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Norwegian

Støtt spiralbladene noen centimeter over bakken
og juster støtteplatene for å hindre at snøfreseren
plukker opp steiner.
hastighetsvelgerplaten (Figur 23) til mellomrommet
er 3 mm. Se Figur 24.
6.
For å justere skrapen løsner du de fem festeskruene
(Figur 22), innretter skrapen  og trekker til
festeskruene.
7.
8.
Flytt støtteplatene så langt som mulig.
Trekk til de fire flensmutrene som fester begge
støtteplatene til spiralbladets sideplater (Figur 21).
9.
Koble ledningen til tennpluggen.
Justere hastighetsvelgeren
Juster hastighetsvelgerekoblingen første gang og når
snøfreseren er treg, førstegir ikke har noen hastighet
eller når hastighetsvelgeren ikke kan flyttes til tredje gir.
1.
Tøm bensinen ut av drivstofftanken og oljen fra
veivhuset. Se  Tømme drivstofftanken og Skifte
motoroljen.
Figur 24
1.
2.
Valsetapp
3.   3 mm
2.
3.
4.
Tipp snøfreseren forover, og støtt den slik at den
ikke kan falle.
Driverenhet
Fjern de fire flenshodeskruene  som fester
bunndekselet til rammen og fjern dekselet (Figur 27).
6.
Med driverenheten 3 mm fra valsetappen trekker du
til flensmutrene som fester hastighetsvelgerplaten.
Løsneflensmutrenesomfesterhastighetsvelgerplaten
til kontrollpanelet (Figur 23).
7.
8.
Skift hastighetsvelgerspaken til R (revers)-stilling og
tilbake til tredjegir for å kontrollere justeringen.
Hvis mellomrommet mellom valsetappen og
driverenheten er mer enn 5 mm, gjenta trinnene 3
til og med 6.
9.
Monter bunndekslet, og sett snøfreseren tilbake i
oppreist stilling.
10.
Koble ledningen til tennpluggen.
Kontrollere smørningen i
spiralbladets girkasse
Serviceintervall: Årlig
Spiralbladets girkasse er fylt med 140 g smørefett
av typen MAG-1 (en smørefettype som tåler lave
temperaturer og høyt trykk) og er forseglet på fabrikken.
Rørpluggen (Figur 25) er kun til bruk på fabrikken. Du
trenger ikke å kontrollere eller tilsette smørefett. Hvis
girkassen lekker smørefett, kontakter du et autorisert
forhandlerverksted.
Figur 23
1.
Hastighetsvelgerplate
2.   Flensmutre
5.
Skift hastighetsvelgerspaken til tredje gir og dytt ned
på hastighetsvelgerplaten for å flytte driverenheten
til høyre.
Merk:  Driverenheten skal  være 3 mm
fra valsetappen,  hvis ikke skyver  du
18
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, , ,
Model Number38606, 38607
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameToro 622R Power Throw Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Small Frame
Swath22 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox LubricantFwd. .9 / 1.3 / 1.9 Rev. 1.3 mph
Engine Motor Model #OH195SA-72566G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2
Transmission Speed3 Forward/1 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website