Toro Power Max 622E 622R 38606 38607 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Norwegian

Juster høyden på oppsamlerhuset før du begynner å
rydde snø fra grusunderlag.
uten at snøsjaktens utløpsvinkel er riktig justert.
Hold barn og kjæledyr på avstand.
Forsøk aldri å foreta justeringer mens motoren er i
gang (unntatt når en slik justering er spesielt anbefalt
av produsenten).
•   Maskinens kapasitet må ikke overbelastes ved at du
forsøker å rydde snøen for fort.
Ikke bruk maskinen i høye transporthastigheter på
glatte overflater. Vær forsiktig når du rygger.
La motoren og  maskinen justere seg til
utendørstemperaturen før du begynner å rydde snø.
Rett aldri snøskyen mot folk, og tillat heller ikke at
noen står foran maskinen.
Bruk av motordrevne maskiner kan føre til at
gjenstander blir kastet opp og rett i øynene. Ha
derfor alltid på deg vernebriller eller øyebeskyttelse
ved bruk eller ved utføring av en justering eller
reparasjon.
Koble fra strømtilførselen til oppsamler-/viftehjul
når snøfreseren transporteres, eller når den ikke er i
bruk.
Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av
produsenten av snøfreseren (slik som hjulvekter,
motvekter, førerhus osv.).
Bruk
Hold hender og føtter borte fra roterende deler.
Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver
tid.
Snøfreseren må kun brukes når det er godt lys og
god sikt. Sørg alltid for å ha godt fotfeste og godt
grep om håndtakene. Gå, ikke løp.
Vær ytterst forsiktig når du arbeider  på eller
krysser gruslagte innkjørsler, fortau eller veier. Vær
oppmerksom på skjulte farer og trafikk.
Snøfreseren må kun brukes når det er godt lys og
god sikt.
Ta alle mulige forholdsregler når du forlater maskinen
uten tilsyn. Sett giret i fri, sett på parkeringsbremsen,
stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.
Hvis snøfreseren treffer et fremmedobjekt, må du
stoppe motoren, ta ledningen ut av tennpluggen.
Undersøk snøfreseren nøye for å se om den er blitt
skadet, og reparer skaden før du starter snøfreseren
og den tas i bruk igjen.
Vedlikehold og oppbevaring
Hvis snøfreseren begynner å vibrere sterkt, må du
straks stanse motoren og finne årsaken. Vibrasjon er
som regel et tegn på at det har oppstått et problem.
•   Undersøk alle fester regelmessig  for å se om
tiltrekningsmomentet er riktig, slik at du er sikker på
at utstyret er trygt å bruke.
Stopp motoren hver gang du forlater førerplassen,
før du renser oppsamler-/viftehjulshuset eller
utløpssjakten, og ved reparasjon, justering eller
inspeksjon.
•   En snøfreser med drivstoff på tanken må aldri
oppbevares inne i bygninger der  det finnes
antennelseskilder, slik som varmtvannstanker,
varmeovner, tørketromler/-skap osv. La motoren bli
kald før maskinen settes på et lukket sted.
Pass på at oppsamler-/viftehjulet og alle bevegelige
deler har stoppet før du  utfører rengjøring,
reparasjoner eller undersøkelser.  Koble fra
tennpluggledningen, og hold ledningen vekk fra
tennpluggen for å forhindre at motoren startes ved
et uhell.
•   Kontroller alltid instruksjonene i brukerhåndboken
for viktig informasjon hvis snøfreseren skal lagres
over lengre tid.
Sikkerhets- og instruksjonsmerker må vedlikeholdes
og skiftes ut etter behov.
La aldri motoren gå innendørs, unntatt når du starter
den eller flytter snøfreseren inn eller ut av bygningen.
Åpne ytterdørene, ettersom eksos er farlig.
La maskinen gå i noen få minutter etter at du har
ryddet snø, for å unngå at oppsamler-/viftehjulet
fryser fast.
Ikke rydd snø på tvers av skråninger. Vær ytterst
forsiktig når du forandrer retning i skråninger.
Forsøk aldri å rydde snø i bratte skråninger.
Sikkerhet for Toro-snøfreser
Bruk aldri snøfreseren uten at de riktige verneplatene,
skyddene eller andre sikkerhetsanordninger sitter på
plass.
Listen nedenfor inneholder sikkerhetsinformasjon
som gjelder spesielt for Toro-produkter, og annen
sikkerhetsinformasjon du bør kjenne til.
Bruk aldri  snøfreseren i nærheten  av
glasskonstruksjoner, biler, vinduer, holdeplasser osv.
•   Roterende rotorblader kan amputere fingre
eller hender.  Stå alltid bak håndtakene  og
3
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, , ,
Model Number38606, 38607
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameToro 622R Power Throw Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Small Frame
Swath22 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox LubricantFwd. .9 / 1.3 / 1.9 Rev. 1.3 mph
Engine Motor Model #OH195SA-72566G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2
Transmission Speed3 Forward/1 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website