Toro Power Max 622E 622R 38606 38607 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Norwegian

Feilsøking
Problem
Mulig årsak
Løsning
Den elektriske starteren dreies ikke (kun
modeller med elektrisk starter).
1.  Strømledningen er frakoblet fra uttaket     1.  Koble strømledningen til uttaket og/eller
eller snøfreseren.
snøfreseren.
2.
3.
Strømledningen er slitt, rustet  eller
skadet.
2.  Skift ut strømledningen.
Strømuttaket er ikke aktivisert.
3.  Få en kvalifisert elektriker til å aktivere
strømuttaket.
Motoren starter ikke, eller den er vanskelig    1.  Nøkkelen er ikke satt i tenningen, eller
1.  Sett nøkkelen inn i tenningen,  og vri
den til På-stilling.
å starte.
den står i Stopp-stilling.
2.
3.
Choken står i Av-stilling, og du har ikke    2.  Flytt choken til  På-stilling, og trykk
trykt på primeren.
tre ganger på primeren.
Drivstoffavstengingsventilen er ikke
åpen.
3.  Åpne drivstoffavstengingsventilen.
4.
5.
Gassen står ikke i Hurtig-stilling.
4.  Sett gassen til hurtig-stilling.
Drivstofftanken er tom, eller  det er
gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
5.  Tøm drivstofftanken, og/eller fyll den
med ferskt drivstoff (ikke  mer enn
30
dager gammelt). Hvis du fortsatt har
problemer, kontakter du et autorisert
forhandlerverksted.
6.
7.
Tennpluggkabelen er løs eller frakoblet.   6.   Koble ledningen til tennpluggen.
Tennpluggen er skadet eller skitten
eller elektrodeavstanden er feil.
7.  Kontroller tennpluggen,  og juster
åpningen om  nødvendig.  Skift
tennpluggen hvis den er ripet, skitten
eller sprukket.
8.
9.
Åpningen for drivstofftanklokket er tett.     8.  Fjern hindringen,  eller skift  ut
drivstofftanklokket.
Det er  feil  motoroljenivå i
motorveivhuset.
9.  Fyll på eller tapp ut  olje for å justere
oljenivået i motorveivhuset til merket
Full er nådd på peilestaven.
Motoren sviver ikke jevnt.
1.  Choken står i På-stilling.
1.  Sett choken til Av-stilling.
2.
Drivstoffavstengingsventilen er ikke
helt åpen.
2.  Åpne drivstoffavstengingsventilen.
3.
Drivstofftanken er nesten tom, eller det    3.   Tøm drivstofftanken, og  fyll den
er gammelt drivstoff på den.
med ferskt drivstoff (ikke  mer enn
30 dager gammelt). Hvis du fortsatt har
problemer, kontakter du et autorisert
forhandlerverksted.
4.
5.
Tennpluggledningen er løs.
4.  Koble ledningen til tennpluggen.
Tennpluggen er skadet eller skitten
eller elektrodeavstanden er feil.
5.  Kontroller tennpluggen,  og juster
åpningen om  nødvendig.  Skift
tennpluggen hvis den er ripet, skitten
eller sprukket.
6.
Det er  feil  motoroljenivå i
motorveivhuset.
6.  Fyll på eller tapp ut  olje for å justere
oljenivået i motorveivhuset til merket
Full er nådd på peilestaven.
Motoren går, men snøfreseren  rydder
snøen dårlig eller ikke i det hele tatt
1.  Gassen står ikke i Hurtig-stilling når du     1.  Sett gassen til hurtig-stilling.
rydder snø.
2.
3.
4.
Snøfreseren går for raskt til å rydde
snøen.
2.  Skift til et lavere gir på snøfreseren.
Du prøver å rydde for  mye snø per
skårgang.
3.  Rydd mindre snø per skårgang.
Du prøver å rydde ekstremt tung eller
våt snø.
4.  Ikke overbelast  snøfreseren med
ekstremt tung eller våt snø.
5.
6.
Utløpssjakten er tilstoppet.
5.  Renske utløpssjakten.
Spiralbladets/viftehjulets drivrem er løs    6.   Installer og/eller  juster
eller av rullen.                                               spiralbladets/viftehjulets drivrem, se
www.Toro.com for serviceinformasjon
25
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, , ,
Model Number38606, 38607
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameToro 622R Power Throw Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Small Frame
Swath22 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox LubricantFwd. .9 / 1.3 / 1.9 Rev. 1.3 mph
Engine Motor Model #OH195SA-72566G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2
Transmission Speed3 Forward/1 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website