Toro Power Max 622E 622R 38606 38607 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Norwegian

Kontrollere og  skifte ut
tennpluggen
Serviceintervall: Hver 100.  driftstime
Bruk en Champion RN4C- eller tilsvarende tennplugg.
Kontroller og juster tennpluggen én gang i året, og skift
den ut om nødvendig.
1.
2.
3.
Rengjør rundt bunnen på tennpluggen.
Fjern tennpluggen.
Kontroller tennpluggen og skift den hvis den har
slått sprekker, er ødelagt eller er skitten, eller hvis
elektrodene er slitte.
Viktig: Ikke rengjør elektrodene. Partikler som
kommer inn i sylinderen kan føre til at motoren
skades.
Figur 27
1.
Flenshodebolter
4.
Still mellomrommet mellom elektrodene på
tennpluggen til 0,76 mm (Figur 29).
4.
Smør snøfreseren lett med en lett olje som vist i
Figur 28.
Figur 29
1.
0,76 mm
5.
Monter tennpluggen for hånd, og trekk den deretter
til med 20,4 Nm.
Merk: Hvis du ikke har en momentnøkkel, trekker
du til pluggen godt.
Justere trekkdrivremmen
Figur 28
Serviceintervall: Etter første time
For hver bruk eller daglig
Viktig:  Du må ikke smøre snøfreseren
overdrevent mye, da oljen kan lekke over på
trekkdeler og forårsake at trekkremmen glipper.
Juster trekkdrivremmen etter første driftstime, deretter
etter hver femte driftstime og når hastighetsvelgerspaken
endres korrekt, men snøfreseren ikke kjører fremover i
henholdsvis fremover- eller revershastigheter.
5.
Tørk opp overflødig olje.
6.
Påfør smørefett på snøfreseren som vist i Figur 28.
Tørk opp overflødig fett.
1.  Kontroller og  juster trekkdrivet slik som det
beskrives i Installere trekkstaget.
7.
2.
Hvis du fortsatt har  problemer etter å ha
juster koblingen, kontakter du  et autorisert
forhandlerverksted.
8.
Sett på bunndekslet.
9.
Plasser snøfreseren tilbake i oppreist stilling igjen.
Koble ledningen til tennpluggen.
10.
3.  Koble ledningen til tennpluggen.
20
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, , ,
Model Number38606, 38607
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameToro 622R Power Throw Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Small Frame
Swath22 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox LubricantFwd. .9 / 1.3 / 1.9 Rev. 1.3 mph
Engine Motor Model #OH195SA-72566G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2
Transmission Speed3 Forward/1 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website