Toro Power Max 622E 622R 38606 38607 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Norwegian

Sikkerhet
Før�bruk
Forsiktig:�Feil�bruk�kan�føre�til
amputasjon�av�fingre,�hender�eller
?
Les�håndboken�slik�at�du�forstår�innholdet�før
du�bruker�snøfreseren.
Bli�kjent�med�kontrollene,�og�lær�hvordan�du
raskt�stopper�motoren.
føtter.
?
Et�hurtigroterende
viftehjul�sitter�nær
åpningen.
Førerens
posisjon
Det�sakteroterende�spiralbladet�har�et
bevegelig�klempunkt�i�nærheten�av�åpningen.
Denne snøfreseren oppfylte eller  overgikk
ISO 8437-standarden da den ble produsert.
•   Ikke la noen oppholde seg i området der snøfreseren
skal brukes, spesielt ikke små barn og kjæledyr.
Vær forsiktig slik at snøfreseren ikke sklir eller faller,
spesielt ved bruk i revers.
Les håndboken slik at du forstår innholdet før du
starter motoren.
Dette er et sikkerhetsvarselssymbol. Det brukes
for å varsle deg om mulige farer for personskade.
Følg alle sikkerhetsmeldinger som følger dette
symbolet for å unngå skader eller dødsulykker.
Forberedelser
Foreta en grundig inspeksjon der utstyret skal brukes
og fjern alle dørmatter, kjelker, brett, ledninger og
andre uvedkommende gjenstander.
Feilaktig bruk og vedlikehold av snøfreseren
kan føre til personskade eller dødsfall.  For å
redusere muligheten for skader bør du følge
sikkerhetsinstruksjonene nedenfor.
•   Koble ut alle gir og sett det  i fri før du starter
motoren.
Sørg alltid for å ha på deg gode vinterklær når du
bruker utstyret. Bruk fottøy som gir godt grep på
glatte underlag.
Opplæring
Drivstoff er meget brannfarlig og må behandles
forsiktig.
Les bruker- og serviceinstruksjonshåndboken nøye.
Gjør deg godt kjent med alle kontroller og riktig
bruk av utstyret. Lær hvordan du raskt kan stoppe
snøfreseren og koble fra kontrollene.
Bruk en godkjent drivstoffkanne.
Fyll aldri drivstoff på en motor som er i gang,
eller som er varm.
La aldri barn få lov til å bruke utstyret. La heller aldri
voksne få lov til å bruke utstyret uten at de har fått
riktig opplæring.
Fyll drivstoff på tanken utendørs, og vær meget
forsiktig. Fyll aldri drivstoff innendørs.
Sett drivstofftanklokket på igjen, og tørk opp
drivstoffsøl.
2
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, , ,
Model Number38606, 38607
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameToro 622R Power Throw Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Small Frame
Swath22 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox LubricantFwd. .9 / 1.3 / 1.9 Rev. 1.3 mph
Engine Motor Model #OH195SA-72566G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2
Transmission Speed3 Forward/1 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website