Toro Power Max 622E 622R 38606 38607 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Norwegian

motoren har blitt varm nok, settes choken til
Off-stilling.
Viktig:  Å renske utløpssjakten ved å støte
fronten av snøfreseren mot bakken kan gjøre at
støtteplatene flytter seg. Juster støtteplatene, og
fest skruene på støtteplatene godt.
11.
Skift hastighetsvelgerspaken (Figur 13) til første gir,
klem trekkontrolldrivspaken inn til håndtaket og
slipp deretter trekkontrollspaken. Hvis snøfreseren
går fremover før du kobler til trekkontrollets
drivspak eller etter at du slipper spaken, se Justere
trekkdrivet.
Forhindre frysing
Når det er kaldt ute og mye snø, kan det hende
at noen kontroller og bevegelige deler fryser fast.
Ikke bruk for mye makt når du prøver å bruke
kontroller som er frosset. Hvis du har problemer
med å bruke noen kontroller eller deler, starter du
motoren og lar den gå i noen minutter.
Viktig: Ikke bruk snøfreseren hvis spiralbladet
og viftehjulet fortsetter å rotere når du har
sluppet drivkontrollspaken.
Stoppe motoren
Når du har brukt snøfreseren, lar du motoren gå
i noen få minutter for å unngå at bevegelige deler
fryser fast. Sett i gang spiralbladet/viftehjulet for å
fjerne rester av snø fra innersiden av huset. Vri på
utløpssjaktkontrollen for å forhindre at den fryser
fast. Slå av motoren og vent til alle delene har stanset
før du fjerner all is og snø fra snøfreseren.
1.
2.
3.
Sett i gang spiralbladet for å fjerne rester av snø fra
innersiden av huset.
La motoren kjøre i noen få minutter for å tørke av
oppsamlet fuktighet.
Slipp kontrollspaken  til spiralblads-
/viftehjulsdrivverket og trekkontrollspaken
(Figur 13).
Mens motoren er av, trekker du flere ganger i
starthåndtaket for å forhindre at det fryser fast.
4.
Stopp motoren ved å utføre ett  av følgende
alternativer:
Brukstips
A.  Flytt gass-spaken til Slow-stilling og ta ut
tenningsnøkkelen.
B.  Flytt gasspaken til Stop-stilling.
5.
6.
Lukk drivstoffavstengingsventilen (Figur 20).
Viftehjulet og spiralbladet roterer  når
snøfreseren er i gang, og dette kan føre til
amputasjon av eller skade på hender og føtter.
Trekk i tilbakespolingsstarteren med hurtige,
kontinuerlige drag og helt utstrukket arm, 3 eller 4
ganger. Dette forhindrer at tilbakespolingsstarteren
fryser.
Før du skal justere, vaske, undersøke,
kontrollere eller reparere snøfreseren,
må du stanse motoren og vente til alle
bevegelige deler står stille. Koble kabelen
fra tennpluggen og hold den borte fra
stikkontakten, for å unngå at motoren starter
ved et uhell.
7.
Vent til alle bevegelige deler stanser før du forlater
førerstillingen.
Renske utløpssjakten
Hvis spiralbladet/viftehjulet går, men det ikke kommer
snø ut fra utløpssjakten, kan det hende at utløpssjakten
er tilstoppet.
For å fjerne en hindring fra utløpssjakten, se
Renske utløpssjakten. Om det er nødvendig,
bruk en pinne, ikke hendene, til å renske
utløpssjakten.
For å rense utløpssjakten, bli i førerstillingen og slipp
den venstre trekkontrollspaken. Mens spiralbladet og
viftehjulet går, press ned mot håndtakene for å løfte
fronten på snøfreseren noen centimeter fra bakken.
Løft deretter håndtakene raskt for å støte fronten på
snøfreseren mot bakken. Gjenta om nødvendig til
en strøm av snø kommer ut av utløpssjakten.
Stå alltid bak  håndtakene og med
utløpsåpningen vendt bort når du bruker
snøfreseren.
•   Hold ansikt,  hender, føtter og andre
kroppsdeler samt klær borte fra skjulte,
bevegelige eller roterende deler.
Hvis du ikke får renset utløpssjakten ved å støte
mot fronten av snøfreseren, stans motoren, vent
til alle de bevegelige delene har stanset og bruk
verktøyet til utrensking, bruk aldri hånden.
15
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, , ,
Model Number38606, 38607
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameToro 622R Power Throw Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Small Frame
Swath22 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox LubricantFwd. .9 / 1.3 / 1.9 Rev. 1.3 mph
Engine Motor Model #OH195SA-72566G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2
Transmission Speed3 Forward/1 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website