Toro Power Max 622E 622R 38606 38607 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Norwegian

4.
5.
Skyv et tappefat under drenshalsen og  ta ut
tappepluggen (Figur 26).
Merk: Plasser en trakt under uttappingsforlengeren
slik at oljen renner direkte i oljedrensfatet og bort
fra snøfreseren.
Tapp ut oljen.
Merk:  Det gamle oljefilteret må kasseres eller
gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.
Figur 25
6.  Sett i tappepluggen igjen.
1.
Rørplugg
7.
8.
Sett på det venstre hjulet.
Fyll veivhuset med  olje.  Se Fylle olje  i
motorveivhuset.
Skifte motorolje
9.
Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.
Serviceintervall: Etter de 2 første timene
Smøre snøfreseren
Årlig
Hver 25. driftstime
Serviceintervall: Hver 20.  driftstime
Skift motorolje etter de to første driftstimene, deretter
én gang i året. Hvis du har mulighet til det, bør du kjøre
motoren rett før oljen skal skiftes, ettersom varm olje
renner bedre og bærer med seg flere urenheter.
Årlig eller før lagring
Smør alle bevegelige deler på snøfreseren lett etter hver
driftstime og på slutten av hver snøfresingssesong.
20.
Viktig:  Gummihjulet og friksjonsdrivplaten i
aluminium må ikke tilsøles med olje eller smørefett,
fordi hjulet vil ikke få tak og gummen kan forringes.
Maks.  påfyll: 0,62 l,  type: rensende bilolje med
API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.
For temperaturer over 0°C, bruk SAE 30.
1.
2.
3.
Tøm bensinen ut av drivstofftanken og oljen fra
veivhuset. Se  Tømme drivstofftanken og Skifte
motoroljen.
For temperaturer mellom -18°C og 0°C, bruk SAE
5W30 eller SAE 10.
For lufttemperaturer under -18 °C, bruk SAE 0W30.
Støtt opp bakdelen av snøfreseren.
Tipp snøfreseren  forover  på
spiralblad-/viftehjulshuset, og støtt den slik
at den ikke kan falle.
1.
2.
3.
Fjern det venstre hjulet.
Fjern de fire flenshodeskruene  som fester
bunndekselet og fjern dekselet (Figur 27).
Rengjør området rundt oljetappepluggen (Figur 26).
Figur 26
1.
Oljetappeplugg
2.
Uttappingsforlenger
19
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, , ,
Model Number38606, 38607
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameToro 622R Power Throw Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Small Frame
Swath22 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox LubricantFwd. .9 / 1.3 / 1.9 Rev. 1.3 mph
Engine Motor Model #OH195SA-72566G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2
Transmission Speed3 Forward/1 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website