Toro Power Max 622E 622R 38606 38607 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Norwegian

15.
16.
Plasser snøfreseren i oppreist stilling.
3.  Kontroller  remmens spenning ved å bruke
viftehjulet.
Plasser spiralblad-/viftehjulsdrivremmen rundt den
store spiralblad-/vifteremskiven og motorremskiven,
og kontroller at remmen er på innsiden av lederullen
og remføreren (Figur 31).
4.  Hvis remmen fortsatt glipper må den skiftes ut. Se
Skifte ut spiralblad-/viftehjulsdrivremmen.
Viktig: Ikke bruk snøfreseren hvis spiralbladet
og viftehjulet fortsetter å rotere når du har
sluppet drivkontrollspaken.
17.
18.
Justerremførerenslikatdeter3mmklareringmellom
spiralblad-/viftehjulsdrivremmen og remføreren og
fest remføreren når spiralblad-/viftehjulsdrivremmen
er strammet.
Skifte ut  spiralblad-
/viftehjulsdrivremmen
Kontroller spiralblads-/viftehjulsdrivkoblingen,
og juster den om nødvendig.  Se  trinn 4 til
og med 7 av Montere  kontrollkoblingen til
spiralblads-/viftehjulsdrivverket
Hvis spiralblad-/viftehjulsdrivremmen blir slitt, våt av
olje eller skadet på noen annen måte bør du skifte ut
remmen.
19.
20.
Sett på remdekslet.
Koble ledningen til tennpluggen.
1.
Fjern de to flenshodeskruene  som holder
remdekselet på plass og sett dekselet  til side
(Figur 30).
Justere spiralblads-
/viftehjulsdrivremmen
2.
3.
Løsne remføreren (Figur 31).
Fjern spiralblad-/viftehjulsdrivremmen
fra motorens  remskive og den  store
spiralblad-/viftehjulsremskiven (Figur 31).
Serviceintervall: Etter første time
For hver bruk eller daglig
4.
5.
Plasser en  ny rem rundt  den store
spiralblad-/viftehjulsremskiven (Figur 31).
Bruk snøfreseren med et spiralblad/viftehusdrivrem
som glipper reduserer snøfreserytelsen og ødelegger
remmen. Kontroller spiralblad/viftehusremmen for
korrekt spenning etter første driftstime. Juster deretter
remmen ved behov.
Legg remmen i en løkke over motorremskiven, og
kontroller at remmen er på innsiden av lederullen
og remføreren (Figur 31).
6.
Juster remføreren slik at det er 3 mm klarering
mellom spiralblad-/viftehjulsdrivremmen og
remføreren og fest remføreren.
Feil justering av spiralblad-/viftehuset kan føre
til at det vrir seg ved frakobling. Et spiralblad
eller viftehjul som roterer, kan kutte av eller
skade fingre eller hender.
7.  Kontroller og juster spiralblad-/viftehusdrivremmen
i henhold  til  instruksjonene i
Montere kontrollkoblingen  til
spiralblads-/viftehjulsdrivverket.
Hold ansikt, hender, føtter  og andre
kroppsdeler samt klær borte fra skjulte,
bevegelige eller roterende deler.
8.  Sett på remdekslet.
9.
Koble ledningen til tennpluggen.
Kontroller at klareringen til viftehjulets
bremsearm opprettholdes.
Viktig: Ikke bruk snøfreseren hvis spiralbladet
og viftehjulet fortsetter å rotere når du har
sluppet drivkontrollspaken.
Ikke juster spiralblad-/viftehjulsdrivremmen
for mye  fordi det kan føre  til at
spiralbladet/viftehuset vrir seg når
kontrollspaken er i frakoblet stilling. Hvis
dette skjer må du redusere remspenningen.
Tømme drivstofftanken
1.
Lukk drivstoffavstengingsventilen (Figur 20).
1.
2.
Kontroller og juster remmen  i henhold til
instruksjonene i Montere kontrollkoblingen til
spiralblads-/viftehjulsdrivverket.
Koble ledningen til tennpluggen.
22
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, , ,
Model Number38606, 38607
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameToro 622R Power Throw Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Small Frame
Swath22 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox LubricantFwd. .9 / 1.3 / 1.9 Rev. 1.3 mph
Engine Motor Model #OH195SA-72566G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2
Transmission Speed3 Forward/1 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website