Toro Power Max 622E 622R 38606 38607 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Norwegian

med utløpsåpningen vendt bort når du bruker
snøfreseren. Hold ansikt, hender, føtter og andre
kroppsdeler samt klær borte fra deler som
beveger seg eller roterer.
ut nøkkelen og koble fra tennpluggledningen. Ta
kontakt med et autorisert serviceverksted hvis det er
nødvendig med store reparasjoner.
Du må ikke endre innstillingen av motorregulatoren
i motoren.
Stopp motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle
bevegelige deler har stanset før snøfreseren
justeres, rengjøres, repareres eller undersøkes,
og før utløpssjakten renskes.
Hvis snøfreseren skal lagres i mer enn 30 dager, må
tanken tømmes for drivstoff for å unngå brannfare.
Lagre drivstoff i en godkjent drivstoffkanne. Ta
nøkkelen ut av tenningen før snøfreseren settes bort.
Bruk rengjøringsverktøyet, ikke hendene, til å
fjerne blokkeringer i utløpssjakten.
Kjøp utelukkende originale reservedeler og tilbehør
fra Toro.
Før du forlater førerplassen må du stoppe motoren,
ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står
stille.
Lydtrykk
Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i
bevegelige deler.
Denne maskinen har et maks. lydtrykksnivå på 95 dBA
ved operatørens øre, basert på måling av identiske
maskiner i henhold til EN 11201.
Hvis en verneplate, en sikkerhetsanordning eller
et merke er skadet, uleselig eller mangler, må dette
repareres eller skiftes ut før arbeidet begynner. Stram
også til alle løse fester.
Lydstyrke
Ikke røyk mens du håndterer drivstoff.
Ikke bruk snøfreseren på tak.
Denne maskinen har et garantert lydstyrkenivå på
108
dBA, basert på måling av identiske maskiner i
henhold til EN 3744.
Ikke ta på motoren mens den går eller like etter at
den har stoppet da den kan være varm nok til å
forårsake brannskader.
Vibrasjon
Foreta kun vedlikehold som  er beskrevet i
håndboken. Før du utfører eventuelt vedlikehold,
service eller justering må du stoppe motoren, ta
Denne maskinen overskrider ikke  hånd-arm-
vibrasjonsnivået på 3.1 m/s2, basert på måling av
identiske maskiner i henhold til EN 1033.
Sikkerhets- og instruksjonsmerker
Viktig: Sikkerhets- og instruksjonsmerker er plassert nær områder som utgjør en mulig fare. Skift ut
skadde merker.
107-3040
1.
Fare for kutting/amputasjon i viftehjul/spiralblad – hold alle
på trygg avstand fra snøfreseren.
112-6620
1.
Fare for at viftehjulet kan påføre kutt  eller lemlesting –
plasser aldri hånden foran utløpssjakten, stans motoren før
du forlater førerstillingen og bruk et verktøy til å rengjøre
sjakten.
4
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, , ,
Model Number38606, 38607
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameToro 622R Power Throw Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Small Frame
Swath22 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox LubricantFwd. .9 / 1.3 / 1.9 Rev. 1.3 mph
Engine Motor Model #OH195SA-72566G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2
Transmission Speed3 Forward/1 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website