Toro Power Max 622E 622R 38606 38607 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Norwegian

Lagring
Drivstoff er meget brannfarlig, det kan antennes
og føre til personskader.
Tapp ut drivstoffet utendørs.
•   Drivstoffdamp kan eksplodere.
Tapp kun ut drivstoff fra en kald motor.
Tørk opp eventuelt bensinsøl.
•   Drivstoff skal ikke lagres i mer enn 30 dager.
•   Snøfreseren skal ikke oppbevares på et sted
som er i nærheten av en åpen flamme.
Ikke tapp ut drivstoff nær en åpen flamme
eller steder der drivstoffgasser kan antennes
av gnister.
•   La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.
Ikke røyk sigar, sigaretter eller pipe når du
håndterer drivstoff.
Gjøre snøfreseren klar  til
lagring
2.
3.
Plasser et  rent  tappefat under
drivstoffavstengingsventilen.
1.
Når du for siste gang for sesongen heller på mer
drivstoff, bland stabiliseringsmiddel i nytt drivstoff
som anvist av produsenten.
Løsne slangeklemmen som fester drivstoffslangen
til ventilen, og  skyv drivstoffslangen av
drivstoffavstengningsventilen (Figur 20).
2.
3.
Kjør motoren i ti minutter for  å fordele det
behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet.
4.
5.
Åpne drivstoffavstengningsventilen og la drivstoffet
renne ut av drivstofftanken og ned i tappefatet.
Stopp motoren, la  den avkjøles og tøm
drivstofftanken eller kjør til motoren stopper av seg
selv. Se Tømme drivstofftanken.
Sett drivstoffslangen på drivstoffavstengningsventi-
len igjen, og fest den med en slangeklemme.
4.
5.
Start motoren og la den gå til den stopper av seg selv.
6.
7.
Koble ledningen til tennpluggen.
Choke eller prime motoren, start den for tredje gang
og kjør motoren til den ikke vil starte.
Start snøfreseren og kjør motoren til den stopper av
seg selv. Gjenta dette trinnet to ganger til for å sikre
at drivstofftanken og forgasseren er tomme.
6.
Avhend ubrukt drivstoff på korrekt måte. Resirkuler
i samsvar med lokale forskrifter, eller bruk drivstoffet
i bilen din.
Merk: Stabilisert drivstoff skal ikke lagres i mer
enn 90 dager.
7.
Mens motoren fortsatt er varm kan du skifte ut
motoroljen. Se Skifte motorolje.
8.
Fjern tennpluggen.
9.
Tilsett to teskjeer med olje i tennplugghullet.
10.
Monter tennpluggen for hånd, og trekk den deretter
til med 20,4 Nm. Hvis du ikke har en momentnøkkel,
trekker du til pluggen godt. Koble ikke ledningen
til batteriet.
11.
Trekk sakte i tilbakespolingsstarteren for å fordele
oljen på innsiden av sylinderen.
12.
13.
14.
Smør snøfreseren. Se Smøre snøfreseren.
Rengjør snøfreseren.
Lakker avskallede overflater med lakk som er
tilgjengelig fra et autorisert serviceverksted. Puss
området før lakkering og bruk et rustforhindrende
middel for å forhindre at metalldeler ruster.
23
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, , ,
Model Number38606, 38607
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameToro 622R Power Throw Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Small Frame
Swath22 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox LubricantFwd. .9 / 1.3 / 1.9 Rev. 1.3 mph
Engine Motor Model #OH195SA-72566G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2
Transmission Speed3 Forward/1 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website