Toro Power Max 622E 622R 38606 38607 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Norwegian

Starte motoren
8.
9.
Sett inn tenningsnøkkelen.
Koble ledningen til tennpluggen.
1.
2.
3.
Koble til tennpluggledningen (Figur 18).
Flytt gasspaken til Fast-stilling (Figur 14).
Viktig:  Bruk forgasserens varmeboks som
referanse for choken og gass-stillingene.
Slipp kontrollspaken  til spiralblads-
/viftehjulsdrivverket og trekkontrollspaken
(Figur 13).
Montere forgasserens
varmeboks
4.
Åpne drivstoffavsteningsventilen under
drivstofftanken (Figur 20).
For å montere forgasserens varmebok reverseres
trinnene som oppgis i Fjerne forgasserens varmeboks.
Fjern festene fra respektive hull før du monterer
forgasserens varmeboks.
Fylle tanken
Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt.
Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff
kan påføre deg og andre brannskader.
Når du fyller tanken, må drivstoffkannen
og/eller snøfreseren være plassert på bakken
og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand,
for å forhindre at statisk elektrisitet antenner
drivstoffet.
Figur 20
1.
Drivstoffavstengingsventil
5.
6.
Vri choken (Figur 14) til On-stilling.
Sett inn tenningsnøkkelen (Figur 14).
Fyll opp drivstofftanken utendørs når
motoren er nedkjølt. Tørk opp søl.
Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i
nærheten av åpen ild eller gnister.
Viktig: Ikke bruke primeren eller choken hvis
motoren har vært i gang og er varm. For mye
priming kan oversvømme motoren slik at den
ikke starter.
Oppbevar drivstoff i en godkjent kanne, og
utenfor barns rekkevidde.
7.
8.
9.
Dekk til hullet i midten av primeren (Figur 14) med
tommelen og trykk sakte inn primeren tre ganger
med en øyeblikks pause mellom trykkene.
Fyll drivstofftanken med ny, blyfri bensin fra en av de
store bensinstasjonskjedene.
Viktig:  For å redusere oppstartsproblemer, ha
drivstoffstabilisator i drivstoffet hele sesongen, og
bland det med drivstoff som er mindre enn 30 dager
gammel. Ikke bland olje i drivstoffet.
Ta tak i tilbakespolingshåndtaket (Figur 14) og trekk
det sakte ut til det fører til positiv tilkobling. Trekk
deretter kraftig i håndtaket for å starte motoren.
Hold et godt tak i starterhåndtaket og returner tauet
sakte.
1.
2.
3.
Rengjør rundt drivstofftanklokket (Figur 12).
Fjern drivstofftanklokket.
Merk:  Hvis motoren ikke starter eller hvis
lufttemperaturen er -23 °C eller lavere kan det hende
at motoren trenger ekstra priming. Etter at du har
trykt inn primeren kan du prøve å starte motoren før
du primer på nytt.
Fyll drivstofftanken med blyfritt drivstoff til nivået
når opp til 6 til 13 mm fra toppen av tanken. Ikke
fyll inn i påfyllingshalsen.
Viktig: Ikke fyll drivstofftanken mer enn 6 mm
fra toppen av tanken fordi drivstoffet må ha rom
til å utvide seg.
10.
Når motoren starter, dreier du umiddelbart choken
(Figur 14) til 3/4-stilling. Etter hvert som motoren
blir varmere, roteres choken til 1/2-stilling. Når
4.
Sett på drivstofftanklokket og tørk opp eventuelt
drivstoffsøl.
14
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, , ,
Model Number38606, 38607
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameToro 622R Power Throw Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Small Frame
Swath22 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox LubricantFwd. .9 / 1.3 / 1.9 Rev. 1.3 mph
Engine Motor Model #OH195SA-72566G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2
Transmission Speed3 Forward/1 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website