Toro Power Max 622E 622R 38606 38607 Snow Blower Operators Manual, 2007 – Norwegian

Merk: Kraften som er nødvendig for å trykke inn
spaken øker merkbart når du fjerner dødgangen
fra spiralblads-/viftehjulsdrivverksremmen (ca.
1/2
av spakens bevegelse). Justeringen er korrekt
når kraften begynner å øke og avstanden mellom
toppen av håndtaket og bunnen av kontrollspaken til
spiralblads-/viftehjulsdrivverket er mellom 2,5 og
5
cm som vist i Figur 9.
Merk:  Hvis kraften ikke merkbart øker må du
fjerne dekselet over remmen (se trinn 2 av Skifte
ut trekkdrivremmen) og måle fem centimeter over
håndtaket ved det punktet der du fjerner dødgangen
fra spiralblads-/viftehjulsdrivremmen.
5.
For å justere avstanden:
A.  Fjern gaffelpinnen.
B.  Løsne låsemutteren.
Figur 8
C.  Før gaffelpinnen opp eller ned for  å øke
eller redusere avstanden mellom toppen av
håndtaket og bunnen av kontrollspaken til
spiralblads-/viftehjulsdrivverket (Figur 8).
1.
2.
3.
Øvre kontrollstag
Låsemutter
Sjakkel
4.
5.
6.
Splint
Nedre kontrollstag
Gaffelpinne
2.
Innrett hullene i sjakkelen og det nedre kontrollstaget
og før inn gaffelpinnen (Figur 8).
6.  Når justeringen er korrekt monterer du gaffelpinnen
og fester den sammen med hårnålssplinten (Figur 8).
3.
Kontroller avstanden mellom  toppen av
håndtaket og bunnen av  kontrollspaken til
spiralblads-/viftehjulsdrivverket (Figur 9).
7.  Trekk til låsemutteren for å feste sjakkelen (Figur 8).
5.
Montere sjaktkontrollstag
Sjaktkontrollens stagenhet (stag  og brakett,
1
snekkedrev og brakett)
Belleville-skive
Bolt
1
2
1
3
1
1
Låseskrue
Låsemutter
Bueskive
Flat skive
Prosedyre
1.
Fest den øvre sjaktkontrollbraketten (festet til
sjaktkontrollstaget) til den øvre venstre siden av
håndtaket med en skrue og låsemutter (Figur 10).
Figur 9
1.
2.
Håndtak
Kontrollspak  til
spiralblad-/viftehjul
3.
4.
2,5 til 5 cm
12,7 cm
Merk: Avstanden skal være ca. 12,7 cm.
4.
Trykk kontrollspaken  til spiralblads-
/viftehjulsdrivverket mot håndtaket.
9
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, , ,
Model Number38606, 38607
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 28 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameToro 622R Power Throw Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Small Frame
Swath22 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox LubricantFwd. .9 / 1.3 / 1.9 Rev. 1.3 mph
Engine Motor Model #OH195SA-72566G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2
Transmission Speed3 Forward/1 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website