Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

Figur10
5.
6.
Rett inn hullene på endene av stagene og sett inn
to låseskruer fra posen med løse deler gjennom det
korte staget fra venstre side av snøfreseren, sett fra
arbeidsstilling.
Figur12
2.   Sett peilestaven ordentlig på plass.
Merk: Ikke søl olje rundt oljepåfyllingsrøret  siden
oljen kan lekke over på trekkdeler og forårsake at
trekket glipper.
Før inn kabelklemmen som støtter avlederkabelen inn
på den fremre låseskruen og fest låseskruen med mutrer
fra posen med løse deler (Figur 11).
5.
Kontrollere trykket i
dekkene
De har fylt ekstra mye luft i dekkene på fabrikken med tanke
på frakt. Reduser derfor trykket like mye i begge dekkene til
mellom 116 og 137 kPa (17 til 20 psi).
6.
Kontrollerestøtteplaterog
skrapen
Figur11
1.
Kabelklemme
2.
Avlederkabel
Se Kontrollere og justere støtteplatene og skrapen i avsnittet
Vedlikehold.
7.
Hold den blå utløserknappen nede og roter Quick Stick
i en sirkel for å sikre at sjakten og avlederen fungerer
uten problemer.
4.
Fylleoljepåmotoren
Snøfreseren kommer med 0,77 l olje på motoren.
Merk:  Før du starter motoren bør du kontrollere
oljenivået og fylle på ved behov.
Maks.  påfyll:  0,77 l, type:  rensende bilolje med
API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.
For temperaturer over 0 °C, bruk SAE 30W.
For temperaturer mellom -18 °C og  0 °C, bruk
SAE 5W30 eller SAE 10W.
For lufttemperaturer under -18 °C, bruk SAE 0W30.
1.
Fjern peilestaven,  og hell olje sakte  inn i
oljepåfyllingsrøret for å heve oljenivået til det viser fullt
på peilestaven. Ikke fyll på for mye (Figur 12).
8
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website