Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

4.
5.
Hvis spiralblads-/viftehjulskabelen ikke er ordentlig
justert, utfør de følgende trinnene:
Løsne låsemutteren (Figur 40).
Figur37
1.
Låsemutter
2.
Spennmutter
Kontrollere og justere
spiralblads-/viftehjulskabelen
Kontroller og juster spiralblads-/viftehjulskabelen etter de
to første driftstimene, deretter én gang årlig.
Figur40
1.
Låsemutter
2.
Spennmutter
1.
Fjern de to skruene på den høyre siden av remdekslet
som vist.
6.
Løsne eller stram til spennmutteren som tilpasser
kabelspenningen (Figur 40).
2.
Løft opp den høyre siden av remdekslet (Figur 38).
7.
Juster spennmutteren til du har et passende mellomrom.
Stram låsemutteren.
8.
9.
Før inn de to skruene du tidligere fjernet fra remdekslet.
10.
Hvis spiralblads-/viftehjulskabelen er riktig justert,
men problemet vedvarer, ta kontakt med et autorisert
serviceverksted.
Kontrollere oljenivået i
spiralbladetsgirkasse
Sjekk oljenivået i spiralbladets girkasse, og fyll på olje etter
behov.
Figur38
1.
2.
Sett snøfreseren på en jevn flate.
3.
Når spiralbladets/viftehjulets spak er deaktivert, påse at
mellomrommet mellom spiralbladclutchen og tappen
er 1,5 mm (Figur 39).
Rengjør området rundt rørpluggen (Figur 41).
Figur41
3.
4.
Ta rørpluggen ut av girkassen.
Figur39
Sjekk oljenivået i girkassen. Oljen skal nesten flyte over
åpningen.
1.
Tapp
16
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website