Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

Hvis snøfreseren ikke går, eller går  fremover
når den er i stilling R1, fjern vuggetappen  fra
hastighetsvelgerspaken, vri vuggetappen med
klokken nedover på hastighetskontrollstaget, og sett
deretter vuggetappen på plass.
Viktig:  Når du aktiverer både spiralblad-
/viftehjulspaken og trekkdrivspaken,  vil
trekkdrivspaken låse spiralblad-/viftehjulspaken
nede, og frigjøre din høyre hånd.  For å utløse
begge spakene, kan du ganske enkelt slippe den
venstre trekkdrivspaken.
Hvis snøfreseren ikke går, eller går bakover når
den er i stilling 1 (fremover), fjern vuggetappen
fra hastighetsvelgerspaken, vri vuggetappen mot
klokken oppover på hastighetskontrollstaget, og sett
deretter vuggetappen på plass.
3.   Hvis spiralbladet og viftehjulet fortsetter å rotere
når du har sluppet  spaken, må du ikke bruke
snøfreseren. Kontroller spiralblads-/viftehjulskabelen
(se Kontrollere og justere spiralblads-/viftehjulskabelen)
og juster om det er nødvendig. Ellers, lever snøfreseren
til service hos et autorisert serviceverksted.
Merk:  Se Installere  trekkontrollens
forbindelsesledd.
Merk: Hvis snøfreseren går når trekkdrivspaken
er i frigitt stilling, sjekk  trekkdrivkabelen (se
Kontrollere og justere trekkdrivkabelen) eller ta
snøfreseren med til et autorisert serviceverksted
for service.
Hvis spiralbladet og viftehjulet fortsetter å rotere
når du har sluppet spaken, kan du påføre deg
selv eller andre alvorlige skader.
Ikke bruk snøfreseren.  Lever den  hos et
autorisert serviceverksted.
Brukehastighetsvelgeren
Hastighetsvelgeren har seks fremovergir og to bakovergir.
For å endre hastigheten, slipp ut trekkdrivspaken og flytt
hastighetsvelgerspaken til den ønskede stillingen (Figur 28).
Spaken låser seg i hakket ved hver hastighetsstilling.
BrukeQuickStick™
Trykk og hold den blå utløserknappen nede for å bruke
Quick Stick til å flytte utløpssjakten og sjaktavlederen. Slipp
utløserknappen for å låse utløpssjakten og sjaktavlederen i
stilling (Figur 30).
Figur28
Bruke spiralblads-
/viftehjulsdrivverket
1.
For å aktivere spiralblads-/viftehjulsdrivverket, klem
den høyre spiralblad-/viftehjulfunksjonsspaken til
håndtaket (Figur 29).
Figur30
Flytteutløpssjakten
Trykk og hold den blå utløserknappen nede og flytt Quick
Stick til venstre for å flytte utløpssjakten til venstre, flytt
Quick Stick til høyre for å flytte utløpssjakten til høyre
(Figur 31).
Figur29
2.
For å stoppe spiralbladet og viftehjulet, slipp den høyre
spaken.
12
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website