Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

Feilsøking
Problem
Mulig årsak
Løsning
Denelektriskestarterendreies
ikke(kunmodellermedelektrisk
starter).
1. Strømledningenerfrakoblet
frauttaketellersnøfreseren.
1. Koble strømledningen til
uttaketog/ellersnøfreseren.
2.
Strømledningenerslitt,rustet   2. Skiftutstrømledningen.
ellerskadet.
3.
Strømuttaketerikkeaktivisert.   3. Fåenkvalisertelektrikertilå
aktiverestrømuttaket.
Motorenstarterikke,ellerdener     1. Nøkkelen er ikke satt i
tenningen, ellerdenståri
Stopp-stilling.
1. Settnøkkeleninnitenningen,
ogvridentilPå-stilling.
vanskeligåstarte.
2.
3.
ChokenståriAv-stilling,og
duharikketryktpåprimeren.
Drivstoffavstengingsventilen
erikkeåpen.
2. FlyttchokentilPå-stilling,og
trykktregangerpåprimeren.
3.
Åpnedrivstoffavstengingsven-
tilen.
4.
5.
Gassen står ikke i
Hurtig-stilling.
Drivstofftankenertom,eller
detergammeltdrivstoffi
drivstoffsystemet.
4. SettgassentilHurtig-stilling.
5. Tømdrivstofftanken,og/eller
fylldenmedfersktdrivstoff
(ikkeover30dagergammel).
Hvisdufortsattharproblemer,
kontakterduetautorisert
forhandlerverksted.
6.
7.
Tennpluggkabelenerløseller   6. Koble ledningen til
frakoblet.                    tennpluggen.
Tennpluggen er skadet
eller skitten eller
7. Kontroller tennpluggen,
og juster åpningen om
nødvendig. Skifttennpluggen
hvisdenerripet,skitteneller
sprukket.
elektrodeavstandenerfeil.
8.
Fjernhindringen,ellerbytt
drivstofftanklokket.
8.
9.
Åpningenfordrivstofftanklok-
ketertett.
Deterfeilmotoroljenivå  i
motorveivhuset.
9. Fyll på eller tapp olje
for å justere oljenivået i
motorveivhusettilmerketFull
ernåddpåpeilestaven.
20
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website