Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

Lagring
Tasnøfreserenfremfralagring
1.
Fjern tennpluggen og roter motoren hurtig ved å bruke
starteren for å fjerne overflødig olje fra sylinderen.
2.
Monter tennpluggen for hånd, og trekk den deretter til
med 20,4 Nm.
Drivstoffdamp kan eksplodere.
Drivstoff skal ikke lagres i mer enn 30 dager.
3.   Koble til tennpluggledningen.
Snøfreseren skal ikke oppbevares på et sted som
er i nærheten av en åpen flamme.
4.   Utfør de årlige vedlikeholdsprosedyrene som angitt i
Anbefalt vedlikeholdsplan.
La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.
Gjøre snøfreseren klar til
lagring
1.
Når du for siste gang for sesongen  heller på mer
drivstoff, bland stabiliseringsmiddel i nytt drivstoff som
anvist av produsenten.
2.
3.
Kjør motoren for å fordele det behandlede drivstoffet i
drivstoffsystemet (10 minutter).
Løsne slangeklemmen som fester drivstoffslangen
til ventilen,  og skyv drivstoffslangen  av
drivstoffavstengningsventilen.
4.
5.
Åpne drivstoffavstengningsventilen og la drivstoffet
renne ut av drivstofftanken og ned i en godkjent
drivstoffkanne.
Sett sdrivstoffslangen på drivstoffavstengningsventilen
igjen, og fest den med en slangeklemme.
6.
7.
8.
Kjør snøfreseren til den går tom for drivstoff.
Prim motoren, og start den på nytt.
La motoren gå til den stopper. Når du ikke lenger kan
starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.
9.
Stopp motoren, og vent til den er nedkjølt.
Ta ut tenningsnøkkelen.
10.
11.
12.
Koble fra tennpluggledningen.
Ta ut tennpluggen,  hell 30 ml olje  gjennom
tennplugghullet, og dra sakte i startsnoren flere ganger
for å fordele oljen gjennom sylinderen, for å forhindre
korrosjon i sylinderen mellom sesongene.
13.
14.
Monter tennpluggen løst.
Drivstoff kasseres i henhold til lokale forskrifter.
Resirkuler i samsvar med lokale forskrifter, eller bruk
drivstoffet i bilen din.
Merk: Drivstoff skal ikke lagres i mer enn 90 dager.
15.
16.
Rengjør snøfreseren grundig.
Stram alle løse skruer, bolter og låsemuttere. Reparer
eller skift ut ødelagte deler.
19
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website