Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

La motoren og snøfreseren tilpasse seg utetemperaturen
før du begynner å rydde snø.
et autorisert serviceverksted hvis du trenger tilbehør
til snøfreseren.)
Bruk av motordrevne  maskiner kan føre til at
gjenstander blir kastet opp og rett i øynene. Ha derfor
alltid på deg vernebriller eller øyebeskyttelse når du
bruker, justerer eller reparerer snøfreseren.
Snøfreseren må kun brukes når det er godt lys og god
sikt. Sørg alltid for å ha godt fotfeste og godt grep om
håndtaket. Gå, ikke løp.
Vedlikeholdogoppbevaring
Bruk
Undersøk alle fester regelmessig  for å se om
tiltrekningsmomentet er riktig, slik at du er sikker på
at utstyret er trygt å bruke.
Hold hender og føtter borte fra roterende deler. Hold
deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.
Vær ytterst forsiktig når du krysser gruslagte innkjørsler,
fortau eller veier. Vær oppmerksom på skjulte farer og
trafikk.
En snøfreser med drivstoff på  tanken må aldri
oppbevares inne i bygninger der det finnes tennkilder,
slik som varmtvannsapparater, varmeovner  og
tørketromler/-skap. La motoren bli kald før maskinen
settes på et lukket sted.
Hvis snøfreseren støter mot noe, må du stoppe motoren
ved å ta ledningen ut av tennpluggen.  Undersøk
snøfreseren nøye for å se om den er blitt skadet, og
reparer skaden før snøfreseren tas i bruk igjen.
Sjekk alltid brukerhåndboken for viktig informasjon
hvis snøfreseren skal lagres over lengre tid.
Hvis snøfreseren begynner å vibrere sterkt, må du straks
stanse motoren og finne årsaken. Vibrasjon er som
regel et tegn på at det har oppstått et problem.
Sikkerhets- og instruksjonsmerker må vedlikeholdes og
skiftes ut etter behov.
SikkerhetforToro-snøfreser
Stopp motoren hver gang du forlater førerplassen, før
du renser spiralbladet/viftehjulhuset eller utløpssjakten,
og ved reparasjon, justering eller inspeksjon.
Listen nedenfor inneholder sikkerhetsinformasjon
som gjelder spesielt for Toro-produkter,  og annen
sikkerhetsinformasjon du bør kjenne til.
Pass på at spiralbladet/viftehjulet og alle bevegelige
deler har stoppet før du foretar rengjøring, reparasjoner
eller undersøkelser. Koble fra tennpluggledningen, og
hold ledningen vekk fra tennpluggen for å forhindre at
noen starter motoren ved et uhell.
Et viftehjul eller spiralblad som roterer, kan kutte
av eller skade fingre eller hender.  Stå alltid bak
håndtakene og med utløpsåpningen vendt bort når du
bruker snøfreseren. Hold ansikt, hender, føtter og
andre kroppsdeler samt klær borte fra deler som
beveger seg eller roterer.
La aldri motoren gå innendørs, unntatt når du starter
den eller flytter snøfreseren inn eller ut av bygningen.
Åpne ytterdørene, ettersom eksos er farlig.
Før du skal justere, vaske, undersøke, kontrollere eller
reparere snøfreseren, må du stanse motoren, ta ut
nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står
stille. Koble kabelen fra tennpluggen og hold den
borte fra tennpluggen, for å unngå at motoren
starter ved et uhell.
Ikke rydd snø på tvers av skråninger.  Vær ytterst
forsiktig når du forandrer retning i skråninger. Forsøk
aldri å rydde snø i bratte skråninger.
Bruk aldri snøfreseren uten at de riktige verneplatene,
skyddene eller andre sikkerhetsanordninger sitter på
plass.
For å rense utløpssjakten, bli i førerstillingen og slipp
den venstre trekkontrollspaken. Mens spiralbladet og
viftehjulet går, press ned mot håndtakene for å løfte
fronten på snøfreseren noen centimeter fra bakken.
Løft deretter håndtakene raskt for å støte fronten på
snøfreseren mot bakken. Gjenta om nødvendig til en
strøm av snø kommer ut av utløpssjakten.
Bruk aldri snøfreseren i nærheten av glasskonstruksjo-
ner, biler, vinduer, holdeplasser osv. uten at snøsjaktens
utløpsvinkel er riktig justert. Hold barn og kjæledyr på
avstand.
Maskinens kapasitet må ikke overbelastes ved at du
forsøker å rydde snøen for fort.
Se bakover, og vær forsiktig når  du rygger med
snøfreseren.
Hvis du ikke får renset utløpssjakten ved å støte mot
fronten av snøfreseren, stans motoren, vent til alle de
bevegelige delene har stanset og bruk en pinne,
bruk aldri hånden.
Rett aldri snøskyen mot folk, og tillat heller ikke at noen
står foran maskinen.
Koble fra strømtilførselen til spiralblad/viftehjul når
snøfreseren skal transporteres, eller når den ikke er i
bruk.
Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i
bevegelige deler.
Hvis en verneplate, en sikkerhetsanordning eller
et merke er skadet, uleselig eller mangler, må dette
repareres eller skiftes ut før arbeidet begynner.
Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av Toro,
som hjulvekter, motvekter og førerhus. (Ta kontakt med
3
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website