Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

Kontrolleremotoroljenivået
Viktig: Spiralbladene må holdes over bakken ved
hjelp av støtteplatene.
Kontroller oljenivået i motorens veivhus hver gang før du
skal bruke snøfreseren.
4.
Skrapen skal sitte 3 mm ovenfor og parallelt med et
jevnt underlag.
1.
Ta ut peilestaven, rengjør den og sett den deretter på
plass igjen.
Merk:  Hvis underlaget er sprukket, kupert eller
ujevnt må du justere støtteplatene til å heve skrapen.
På grusunderlag, tilpass støtteplatene lenger ned for å
forhindre at snøfreseren plukker opp steiner.
2.
Ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået (Figur 34).
Hvis oljenivået er under Add-merket på peilestaven må
du fylle på mer olje. Se Fylling av olje i motoren.
5.
6.
Flytt støtteplatene ned inntil de er jevnt med bakken.
Trekk til mutrene som fester begge støtteplatene til
spiralbladets sider.
Merk: For raskt å kunne justere støtteplatene om de
skulle løsne, støtt skrapen 3 mm over bakken, og juster
deretter støtteplatene ned til bakken.
Merk: Hvis støtteplatene blir svært slitt, kan du snu
dem rundt og ha den ubrukte siden mot bakken.
Kontrollere og justere
trekkdrivkabelen
Kontroller og juster trekkdrivkabelen etter de to første
driftstimene, deretter én gang årlig. Hvis snøfreseren verken
går fremover eller bakover, eller den går når du løsner
trekkspaken, må du justere trekkdrivkabelen.
Figur34
Kontrollere og justere
støtteplateneogskrapen
Når trekkspaken er frakoblet, sjekk bolten i slissen på
snøfreserens venstre side over dekket. Der skal det være et
mellomrom på 1 til 1,5 mm fra begynnelsen på slissen til
den fremste enden på bolten (Figur 36).
Kontroller støtteplatene og skrapen for å forsikre deg om
at at spiralbladet ikke kommer i kontakt med asfalt eller
grusvei. Juster støtteplatene og skrapen for å kompensere
for slitasje.
1.
Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i
dekkene.
2.
Løsne de fire mutrene som holder begge støtteplatene
til spiralbladets sider, helt til støtteplatene lett kan skyves
opp og ned (Figur 35).
Figur36
1.
Bolt
Hvis den venstre trekkdrivkabelen ikke er ordentlig justert,
utfør følgende trinn:
1.
2.
Løsne låsemutteren.
Løsne eller stram til spennmutteren for å justere bolten
inntil det er passende avstand til den fremre enden av
slissen.
Figur35
3.
Støtt sideplatene så de er minst 1,3 cm over en jevn
overflate.
3.   Stram låsemutteren (Figur 37).
15
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website