Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

Oversikt over
produktet
Bruk
Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen
ved å stå i normal arbeidsstilling.
Frigangellerbrukavselvdrift
Du kan bruke snøfreseren med selvdrift tilkoblet eller
frakoblet (frigang).
For å bruke frigang, skyv hjulene innover  og sett inn
akselpinnene gjennom de ytterste akselhullene, men ikke
gjennom hjulnavene (Figur 15).
Figur15
For å bruke selvdrift, skyv hjulene utover og sett  inn
akselpinnene gjennom hullene i hjulnavene og de innerste
akselhullene (Figur 16).
Figur13
1.
2.
3.
Spiralblad-/viftehjulspak
Hastighetsvelgerspak
QuickStick™-utløpssjaktkon-
troll
7.
8.
9.
Sjaktavleder
Utløpssjakt
Drivstoffavstengingsventil
4.
5.
6.
Trekkspake
10.
11.
12.
Støtteplate(2)
Spiralblad
Skrape
Drivstofftank
Maskinens oljepåfyllings-
rør/peilestav
Figur16
Fylledrivstofftanken
Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt. Brann
eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre
deg og andre brannskader.
Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller
snøfreseren være plassert på bakken og ikke i et
kjøretøy eller på en gjenstand, for å forhindre at
statisk elektrisitet antenner drivstoffet.
Fyll opp drivstofftanken utendørs når motoren er
nedkjølt. Tørk opp søl.
Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i
nærheten av åpen ild eller gnister.
Figur14
Oppbevar drivstoff i en godkjent kanne, og
utenfor barns rekkevidde.
1.
2.
3.
Tenningsbryter
Choke
Gass
4.
5.
6.
Primer
Elektriskstarter
Tilbakespolingsstarter
Fyll drivstoffstanken med ny, blyfri bensin fra et av de store
bensinstasjonsmerkene (Figur 17).
9
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website